REDOVITA NASTAVA

Nastava je osnovna odrednica didaktike. To je organizirani institucionalni i izvaninstitucionalni interakcijski stvaralački napor u savladavanju propisanih sadržaja i stjecanju znanja, sposobnosti i navika te osposobljavanje učenika za daljni permanentni rad. Cilj nastave je stvaranje kritičke, slobodne, autonomne, stvaralačke, humane, obrazovanemultikulturalnemultietičke i multikonfesionalne učenikove ličnosti, koja je otvorena za sve sadašnje i buduće progresivne promjene u sebi i društvu u kojem se nalazi. 

RASPOREDI

RASPORED SATI

RASPOREDI SATI Rasporedi sati A smjene i B smjene za učenice, učenike i nastavnice, nastavnike.Rasporedi sati radioničkih vježbi, raspored oglašavanja […]

A SMJENA

SMJENA A RASPORED SATI PRIJEPODNE RASPORED SATI POSLIJEPODNE DNEVNE IZMJENE U RASPOREDU RASPORED ZVONA INDIVIDUALNI INFORMATIVNI RAZGOVORI RAZREDNICI A SMJENA […]

B SMJENA

SMJENA B RASPORED SATI PRIJEPODNE RASPORED SATI POSLIJEPODNE DNEVNE IZMJENE U RASPOREDU RASPORED ZVONA INDIVIDUALNI INFORMATIVNI RAZGOVORI RAZREDNICI B SMJENA […]

VAŽNE OBAVIJESTI