REDOVITA NASTAVA

Nastava je osnovna odrednica didaktike. To je organizirani institucionalni i izvaninstitucionalni interakcijski stvaralački napor u savladavanju propisanih sadržaja i stjecanju znanja, sposobnosti i navika te osposobljavanje učenika za daljni permanentni rad. Cilj nastave je stvaranje kritičke, slobodne, autonomne, stvaralačke, humane, obrazovanemultikulturalnemultietičke i multikonfesionalne učenikove ličnosti, koja je otvorena za sve sadašnje i buduće progresivne promjene u sebi i društvu u kojem se nalazi. 

B SMJENA

SMJENA B RASPORED SATI – PRIJEPODNE RASPORED SATI – POSLIJEPODNE DNEVNE IZMJENE U RASPOREDU SATI RASPORED ZVONA DOPUNSKA NASTAVA ŠKOLSKA […]

A SMJENA

SMJENA A RASPORED SATI – PRIJEPODNE RASPORED SATI – POSLIJEPODNE DNEVNE IZMJENE U RASPOREDU SATI RASPORED ZVONA DOPUNSKA NASTAVA ŠKOLSKA […]

UDŽBENICI

UDŽBENICI ŠKOLSKA GODINA 2022./2023. PRVI RAZREDI TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU TEHNIČAR […]

VAŽNE OBAVIJESTI