REDOVITA NASTAVA

Nastava je osnovna odrednica didaktike. To je organizirani institucionalni i izvaninstitucionalni interakcijski stvaralački napor u savladavanju propisanih sadržaja i stjecanju znanja, sposobnosti i navika te osposobljavanje učenika za daljni permanentni rad. Cilj nastave je stvaranje kritičke, slobodne, autonomne, stvaralačke, humane, obrazovanemultikulturalnemultietičke i multikonfesionalne učenikove ličnosti, koja je otvorena za sve sadašnje i buduće progresivne promjene u sebi i društvu u kojem se nalazi. 

UDŽBENICI

UDŽBENICI ŠKOLSKA GODINA 2023./2024. PRVI RAZREDI TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU TEHNIČAR […]

Ruđer info 2023.

Izvor: tsrb.hr/knjiznica Naši su učenici i ove školske godine bili vrijedni te su, uz profesoricu Snježanu Čanađiju, osmislili i izradili […]

VAŽNE OBAVIJESTI