UČENICI S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA

UČENICI S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA

Odgoj i obrazovanje djece/učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (darovita djeca/učenici i djeca/učenici s teškoćama) temelji se na individualnim specifičnim potrebama odnosno funkcionalnim sposobnostima svakog pojedinog djeteta/učenika koje uvjetuju osiguravanje primjerenih programa i oblika školovanja te primjerenih oblika pomoći/potpore tijekom odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama.

Ovisno o potrebama, sposobnostima, mogućnostima i interesima djece/učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kreiraju se posebne mogućnosti koje pridonose njihovom uključivanju u različite programe, aktivnosti i oblike inkluzivnog obrazovanja.

Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

DAROVITI UČENICI

U školskoj godini 2021./2022., kontinuirano ćemo provoditi uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika te im organizira dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, prije svega kroz dodatnu nastavu, ali i izvannastavne aktivnosti.
Sustavno ćemo identificirati darovite učenike, raditi s njima po posebnome programu, pratiti njihov napredak te o tome sastaviti izvješće za sjednice Nastavničkog vijeća.
Rad s darovitim učenicima provodi se programima različite težine i složenosti kao diferencirani nastavni program u odgojno-obrazovnim skupinama, istraživačkim radionicama, putem programa u izvannastavnim aktivnostima te omogućavanjem pristupa izvorima specifičnog znanja.

Darovitome učeniku škola može iznimno odobriti odsutnost s nastave dužu od propisane te potrebama takvih učenika prilagoditi način ispitivanja i ocjenjivanja.

Program rada s darovitim učenicima obuhvaća:

 • povećan rad nastavnika s darovitim učenicima
 • nabavu potrebne nastavne opreme i literature
 • pristup posebnim izvorima znanja
 • državna i međunarodna natjecanja darovitih učenika u organizaciji nadležnog ministarstva za obrazovanje i drugih subjekata koji za to imaju odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje
 • poticajna sredstva učenicima za stipendije, nagrade i drugo.

ŠKOLSKI STRUČNI TIM ZA DAROVITE UČENIKE

 1. Marija Sučić Vojnović, prof. – pedagoginja u A smjeni; koordinatorica
 2. Tea Antolčić, mag. psych. – psihologinja
 3. Tatjana Janeš, prof. – nastavnica
 4. Jagoda Krajina, mag. educ. math. – nastavnica
 5. Dalibor Pekas, dipl. ing. – nastavnik
 6. mentorica/mentor učenika.

UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Na temelju članka 65. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Tehnička škola Ruđera Boškovića provodi primjerene oblike pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju.

Trenutno se u školi obrazuje 54 učenika s rješenjem o primjerenom obliku školovanja.

Na početku školske godine 2021./2022. održane su sjednice Razrednih vijeća, dok je 6. listopada 2021. održana sjednica Nastavničkog vijeća s točkom Dnevnog reda o radu s učenicima s teškoćama. Nastavnici su dobili informacije o vrstama teškoća, načinu pružanja pomoći, metodama i oblicima prilagodbe sukladno preporukama stručnjaka uključenih u dijagnostiku, podršku i praćenje učenika upisanih temeljem Rješenja o primjerenom obliku školovanja.

U nastavku se nalaze općenite preporuke za rad nastavnika s učenicima s teškoćama u razvoju, a ovisno o vrsti teškoće, primjenjuju se neki od navedenih načina metodičkih prilagodbi:

 1. Prilagodba količine – prilagođava se količina pojmova koje učenik mora naučiti ili broj zadataka koje treba riješiti.

Npr.

 • smanjiti broj zadataka, pojmova, definicija
 • umjesto cijele knjige čita se odlomak
 1. Prilagodba vremena – prilagođava se vrijeme koje je potrebno za učenje, završavanje zadataka ili testiranje.

Npr.

 • osigurati više vremena za pisane provjere znanja
 • više vremena za razgovor i uvođenje novih pojmova
 • više vremena za izradu programa i zadataka
 • dulje vrijeme za odgovor ili reakciju kod usmenih provjera znanja
 1. Prilagodba stupnja pomoći – povećava se ili smanjuje količina individualne pomoći svakom učeniku.

Npr.

 • pomoć nastavnika (kada ostali učenici u razrednom odjelu imaju tihu aktivnost ili grupni rad)
 • pomoć učenika iz klupe (pri razumijevanju zadatka, sistematiziranju znanja, izvođenju laboratorijskih vježbi)
 • pomoć stručne službe u školi i izvan škole
 • učenici s teškoćama uglavnom sjede u prvim klupama
 1. Prilagodba prezentacije sadržaja – prilagođava se način prenošenja obrazovnih sadržaja učeniku.

Npr.

 • povećanje veličine slovnih znakova, brojeva i simbola na ploči, radnom listu, …
 • snimanje lektire/teksta
 • korištenje računala
 • vizualizacija (označavanje, isticanje, boje, slike)
 1. Prilagodba težine – prilagođava se razina znanja, vrsta zadataka ili pravila o tome na koji način učenik može pristupiti radu.

Npr.

 • podijeliti zadatak (sadržaj) na više manjih cjelina
 • drugačija pravila (korištenje udžbenika pri rješavanju i sl.)
 • ponuditi nekoliko odgovora
 • korištenje kalkulatora, tablica
 1. Prilagodba načina iskazivanja znanja – prilagođavaju se načini na koje učenik može reagirati na nastavne sadržaje

Npr.

 • preferirati određeni način ispitivanja učenika u odnosu na njegovu teškoću/e
 1. Prilagodba stupnja sudjelovanja – prilagođava se u kojoj je mjeri učenik aktivno uključen u zadatak

Npr.

 • pomaže nastavniku ili učenicima održati prezentaciju
 • odlazi po kredu, briše ploču, uređuje pano
 • ovisno o učenikovim teškoćama, dozvoljavaju mu se određena odstupanja od razrednih pravila, posebno za učenike s ADHD-om (ustajanje za vrijeme nastavnog sata, napuštanje učionice uz dozvolu predmetnog nastavnika)

Dragi učenici, pozivam vas da mi se slobodno obratite vezano uz teškoće koje imate ili neke druge probleme s kojima se susrećete. Samo se trebate odvažiti i pokucati. Tu sam za vas i veselim se vašem dolasku!

Snaga je riječi upravo neizreciva. Dobro odabrana riječ često je zaustavljala vojsku u bijegu, poraz pretvarala u pobjedu, spašavala čitavo carstvo.” Émile de Girardin

 

U Zagrebu 11. listopada 2021. godine

Stručna suradnica psihologinja

Tea Antolčić, mag. psych.