UČENICI S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA

UČENICI S POSEBNIM ODGOJNO-OBRAZOVNIM POTREBAMA

Odgoj i obrazovanje djece/učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama (darovita djeca/učenici i djeca/učenici s teškoćama u razvoju) temelji se na individualnim specifičnim potrebama odnosno funkcionalnim sposobnostima svakog pojedinog djeteta/učenika koje uvjetuju osiguravanje primjerenih programa i oblika školovanja te primjerenih oblika pomoći/potpore tijekom odgojno-obrazovnog procesa u predškolskim, osnovnoškolskim i srednjoškolskim ustanovama.

Ovisno o potrebama, sposobnostima, mogućnostima i interesima djece/učenika s posebnim odgojno-obrazovnim potrebama kreiraju se posebne mogućnosti koje pridonose njihovom uključivanju u različite programe, aktivnosti i oblike inkluzivnog obrazovanja.

Izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

DAROVITI UČENICI

U školskoj godini 2023./2024. kontinuirano ćemo provoditi uočavanje, praćenje i poticanje darovitih učenika te im organizirati dodatni rad prema njihovim sklonostima, sposobnostima i interesima, prije svega kroz dodatnu nastavu, ali i izvannastavne aktivnosti i školske projekte (primjerice Ruđer Podcast).  Nastavnici će s darovitim učenicima raditi po posebnom programu, uključivati ih u natjecanja ovisno o njihovim interesima, pratiti njihov napredak te o njihovim uspjesima izvijestiti Nastavničko vijeće. Rad s darovitim učenicima provodi se programima različite težine i složenosti kao diferencirani nastavni program u odgojno-obrazovnim skupinama, istraživačkim radionicama, putem programa u izvannastavnim aktivnostima te omogućavanjem pristupa izvorima specifičnog znanja.

Darovitom učeniku škola može iznimno odobriti odsutnost s nastave dužu od propisane te potrebama takvih učenika prilagoditi način ispitivanja i ocjenjivanja.

Program rada s darovitim učenicima obuhvaća:

 • uključivanje u školske izvannastavne aktivnosti i projekte
 • povećan rad nastavnika s darovitim učenicima
 • nabavu potrebne nastavne opreme i literature
 • pristup posebnim izvorima znanja
 • državna i međunarodna natjecanja darovitih učenika u organizaciji nadležnog ministarstva za obrazovanje i drugih subjekata koji za to imaju odobrenje ministarstva nadležnog za obrazovanje
 • poticajna sredstva učenicima za stipendije, nagrade i drugo.

ŠKOLSKI STRUČNI TIM ZA DAROVITE UČENIKE

 1. Marija Sučić Vojnović, prof. – pedagoginja u A smjeni; koordinatorica
 2. Margareta Kovač, mag. psych. – psihologinja
 3. Tatjana Janeš, prof. – nastavnica
 4. Jagoda Krajina, mag. educ. math. – nastavnica
 5. Dalibor Pekas, dipl. ing. – nastavnik
 6. mentorica/mentor učenika.

UČENICI S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Na temelju članka 65. stavka 2. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi i Pravilnika o osnovnoškolskom i srednjoškolskom odgoju i obrazovanju učenika s teškoćama u razvoju, Tehnička škola Ruđera Boškovića provodi primjerene oblike pomoći školovanja učenika s teškoćama u razvoju.

Trenutno se u školi obrazuje 66 učenika s rješenjem o primjerenom obliku školovanja.

Na početku školske godine 2023./2024. održane su sjednice razrednih vijeća u kojima su nastavnici dobili informacije o vrstama teškoća koje učenici imaju, načinu pružanja podrške tim učenicima, metodama i oblicima prilagodbe sukladno preporukama stručnjaka uključenih u dijagnostiku, podršku i praćenje učenika upisanih temeljem rješenja o primjerenom obliku školovanja.

U nastavku se nalaze općenite preporuke za rad nastavnika s učenicima s teškoćama u razvoju, a ovisno o vrsti teškoće koju učenici imaju, primjenjuju se neki od navedenih načina metodičkih prilagodbi:

 1. Prilagodba količine – prilagođava se količina pojmova koje učenik mora naučiti ili broj zadataka koje treba riješiti.

Npr.

 • prilikom pisane provjere znanja smanjiti broj zadataka, pojmova i definicija (ne odnosi se na prilagodbu sadržaja)
 • umjesto cijele knjige čita se odlomak

 

 1. Prilagodba vremena – prilagođava se vrijeme koje je potrebno za učenje, završavanje zadataka ili testiranje.

Npr.

 • osigurati više vremena za pisane provjere znanja
 • više vremena za razgovor i uvođenje novih pojmova
 • više vremena za izradu programa i zadataka
 • dulje vrijeme za odgovor ili reakciju kod usmenih provjera znanja

 

 1. Prilagodba stupnja pomoći – povećava se ili smanjuje količina individualne pomoći svakom učeniku.

Npr.

 • pomoć nastavnika (kada ostali učenici u razrednom odjelu imaju tihu aktivnost ili grupni rad)
 • pomoć učenika iz klupe (pri razumijevanju zadatka, sistematiziranju znanja, izvođenju laboratorijskih vježbi)
 • pomoć stručnih suradnica u školi i stručnih osoba izvan škole
 1. Prilagodba prezentacije sadržaja – prilagođava se način prenošenja obrazovnih sadržaja učeniku (mogućnost prilagodbe i na računalu).

Npr.

 • povećanje veličine slovnih znakova, brojeva i simbola na ploči, radnom listu, …
 • snimanje lektire/teksta
 • korištenje računala
 • vizualizacija (označavanje, isticanje, boje, slike)
 1. Prilagodba težine – prilagođava se razina znanja, vrsta zadataka ili pravila o tome na koji način učenik može pristupiti radu.

Npr.

 • podijeliti zadatak (sadržaj) na više manjih cjelina
 • ponuditi nekoliko odgovora
 • korištenje kalkulatora, tablica
 1. Prilagodba načina iskazivanja znanja – prilagođavaju se načini na koje učenik može reagirati na nastavne sadržaje

Npr.

 • preferirati određeni način ispitivanja učenika u odnosu na njegovu teškoću/e
 1. Prilagodba stupnja sudjelovanja – prilagođava se u kojoj je mjeri učenik aktivno uključen u zadatak

Npr.

 • pomaže nastavniku ili učenicima održati prezentaciju
 • odlazi po kredu, briše ploču, uređuje pano
 • ovisno o učenikovim teškoćama, dozvoljavaju mu se određena odstupanja od razrednih pravila, posebno za učenike s ADHD-om (ustajanje za vrijeme nastavnog sata, napuštanje učionice uz dozvolu predmetnog nastavnika)

Drage učenice i učenici, slobodno mi se obratite vezano uz teškoće koje imate ili probleme s kojima se susrećete. Brige su uglavnom manje kad se s nekim podijele. Tu sam za vas i veselim se upoznati vas!

Naučio sam da hrabrost nije odsustvo straha, nego trijumf nad njim.” – Nelson Mandela

 

Stručna suradnica psihologinja

Margareta Kovač, mag. psych.