Korištenje eDnevnika za učenike, roditelje i nastavnike

Korištenje eDnevnika, Microsoft Office365 i Microsoft WI-FI@CARNet

NOVA NADOGRADNJA E-Dnevnika
za učenike i roditelje

Obavještavam vas da je napravljena nadogradnja e-Dnevnika za nastavnike i e-Dnevnika za učenike i roditelje. 

S nadogradnjom su u e-Dnevnik za nastavnike dodane sljedeće funkcionalnosti:

Imenik
– za svaki nastavni predmet omogućen je prikaz prosjeka ocjena
– pri grupnom unosu ocjena za odabir su dodane ikone za svaku ocjenu

Dnevnik rada
– Razredniku i zamjeniku razrednika je omogućeno da mogu ažurirati izostanke koje roditelj opravda u aplikaciji za roditelje te da mogu preuzeti ispričnicu ako je roditelj istu priložio u zahtjevu

Pregled rada
– Raspored sati – omogućen izvoz u PDF

Zapisnici
– Nazočnost roditeljskim sastancima – omogućena promjena datuma unesenog roditeljskog sastanka
– Bilješke o pregledu razredne knjige – omogućen izvoz u PDF

Izvještaji
– za izvještaje Sve ocjene iz predmeta, Popis predmeta i nastavnika, Popis učenika, Izostanci po predmetu, Povijest izmjena nastavnika, Povijest izmjena ocjena omogućen je izvoz u PDF ili XLSX
– Ispis ocjena u periodu – omogućen ispis bilješki bez ocjena

U e-Dnevnik za učenike i roditelje dodane su sljedeće funkcionalnosti:

– Redizajnirano sučelje za učenike i roditelje –  s novim dizajnom korisnicima je dostupna nova struktura i logika izbornika te novi izgled ikona i ostalih grafičkih elemenata. Redizajn obuhvaća web sučelje i mobilnu aplikaciju. U sklopu ove nadogradnje omogućeno je i korištenje tamne teme.
– Katalog CARNET-ovih usluga – ova funkcionalnost omogućuje prikaz CARNET-ovih usluga koje su dostupne učenicima i roditeljima.
– Funkcionalnost za opravdavanje izostanaka – u e-Dnevniku za roditelje omogućeno je roditeljima da  mogu opravdati izostanak učenika. Roditeljima je omogućeno da pri opravdavanju izostanaka mogu priložiti ispričnicu u slučaju kada je to potrebno.
– Prikaz prosjeka ocjena – učenicima i roditeljima je omogućen prikaz prosjeka ocjena za nastavne predmete.  Korisnicima je navedena napomena da je prosjek informativnog karaktera i da zaključna ocjena iz nastavnog predmeta ne mora proizlaziti iz aritmetičke sredine upisanih ocjena.
– Grafički prikaz ocjena – na kartici s ocjenama omogućen je grafički prikaz ocjena po mjesecima za aktualnu školsku godinu.
– Grafički prikaz izostanaka – na kartici s izostancima omogućen je grafički prikaz izostanaka prema tipu upisanih izostanaka. 
– U skladu s navedenim nadogradnjama napravljene su prilagodbe i optimizacije na mobilnim aplikacijama za Android i iOS kako bi korisnici na mobilnim uređajima mogli koristiti sve nove funkcionalnosti.

Vezano za funkcionalnost za opravdavanje izostanaka, ista je dostupna isključivo na sučelju za roditelje na koje se roditelji prijavljuju koristeći neku od vjerodajnica iz sustava e-Građani. Roditelj se u sustav može prijaviti nakon što je razrednik unio njegov OIB i omogućio mu pristup sučelju za roditelje. Navedeno je moguće napraviti tako da razrednik na kontaktima učenika upiše OIB roditelja i označi “Da” za opciju “Pristup e-Dnevniku za roditelje”.

 

U skladu s navedenim nadogradnjama ažurirane su i upute za učenike i roditelje, razrednike i nastavnike. 

 

Upute za učenike i roditelje su dostupne na poveznici:
https://www.carnet.hr/wp-content/uploads/2024/01/e-Dnevnik-upute-za-ucenike-i-roditelje.pdf

 

Upute za razrednike su dostupne na poveznici:
https://www.carnet.hr/wp-content/uploads/2024/01/e-D_Nastavnik_5-1-2024.pdf

 

Upute za nastavnike su dostupne na poveznici:
https://www.carnet.hr/wp-content/uploads/2024/01/e-D_Razrednik_5-1-2024.pdf

Ravnateljima, razrednicima, nastavnicima i ostalim djelatnicima škola e-Dnevnik pruža sadržajan pregled svih bitnih podataka za pojedinu funkciju. Ravnateljima aplikacija može poslužiti za praćenje rada svih školskih razreda, razrednicima je omogućen pristup svim podacima učenika njihovih razreda, a predmetni nastavnici vide podatke isključivo za svoje predmete. 

Sve navedeno smanjuje mogućnosti neovlaštena unosa, ali i krađu i namjerno ili nenamjerno uništavanje razredne knjige. Također, početkom školske godine e-Dnevnik povlači podatke učenika iz e-Matice, a na kraju se školske godine učenički podaci s ocjenama i izostancima prebacuju nazad u e-Maticu, što smanjuje višestruki unos istih podataka.

Nastavnici škola koje su uključene u e-Dnevnik sustav aplikaciji mogu pristupiti putem adrese e-dnevnik.skole.hr
Za prijavu koriste svoj AAI@EduHr korisnički račun koji dobivaju od administratora imenika svojih škola, uz obavezno korištenje tokena koji onemogućuje svaki neovlašteni pristup aplikaciji za nastavnike.

e-Dnevnik i učenicima olakšava praćenje obveza i dosadašnjega uspjeha u nastavnoj godini. Aplikacija e-Dnevnik za učenike omogućuje pregled ocjena, bilježaka, izostanaka, lektira i rasporeda pisanih zadaća koje su nastavnici unijeli u e-Dnevnik. Učenici se u aplikaciju prijavljuju svojim AAI@EduHr korisničkim računom koji dobivaju od administratora imenika svojih škola.

Office 365 je usluga koja omogućuje obrazovnim institucijama i njezinim zaposlenicima, učiteljima, nastavnicima i učenicima besplatan pristup Office365 alatima s AAI@EduHr korisničkim računom na skole.hr domeni. Office 365 nudi mnogo usluga kojima se mogu koristiti s vlastita računala, mobilnoga telefona ili sa školskoga računala. Najveća je prednost to što se može instalirati Microsoft Office na računalo i koristiti se njime kada ne postoji veza na internet.

Osnovni je uvjet za pristup posjedovanje elektroničkoga identiteta u sustavu AAI@EduHr računa, a u školama je za njihovo administriranje zadužen administrator imenika.

Kombiniranjem aplikacija poput Microsoft Excela i Outlooka s naprednim servisima u oblaku, kao što su OneDrive i Microsoft Teams, Office 365 korisnicima omogućuje stvaranje i zajedničko korištenje s bilo kojega mjesta i na bilo kojemu uređaju. Osim toga, dostupni su i dodatni alati za učionicu kao što su OneNote Class Notebook.

Besplatna Office365 usluga i alati koji omogućuju suradnju i komunikaciju između svih sudionika u obrazovnom sustavu.

Preuzmite OFFICE 365 ZA ŠKOLE priručnik s detaljnim koracima povezivanja i početnog korištenja osnovnih alata Office 365. Priručnik je za sve početnike, učenike, učitelje i nastavnike kao i sve one koji još uvijek nisu pristupili a željeli bi početi koristiti Office 365. Besplatno preuzmite i krenite s korištenjem.

Kutak za roditelje

Korištenje eDnevnika, Microsoft Office365 i Microsoft WI-FI@CARNet NOVA NADOGRADNJA E-Dnevnika

pročitaj više »
person writing on notebook
Kutak za roditelje

INDIVIDUALNI INFORMATIVNI RAZGOVORI RAZREDNICI A SMJENA INDIVIDUALNI INFORMATIVNI RAZGOVORI RAZREDNICI

pročitaj više »