TEHNIČAR/KA ELEKTRONIKU

TEHNIČAR/KA ZA ELEKTRONIKU

program četverogodišnjeg trajanja obrazovanja

PODRUČJE RADA
TEHNIČARA I TEHNIČARKI ZA ELEKTRONIKU

Tehničar/ka za elektroniku radi na pripremanju razvojne, tehnološke i operativne dokumentacije proizvodnje, ispitivanju elektroničkih komponenti i sklopova, montiranju i ispitivanju elektroničkih uređaja i opreme, njihovu posluživanju i održavanju, tehničko-administrativnim poslovima, izradbi elektroničkih sklopova i/ili uređaja te prodaji i promidžbi elektrotehničkih i elektroničkih proizvoda. Bitan dio posla ovog zanimanja je preventivno održavanje. Središnja i integrirajuća kompetencija ovog zanimanja je objedinjavanje poslova projektiranja, montaže i održavanja elektroničke opreme, pri čemu se primjenjuju kompetencije i korelacije iz područja elektrotehnike i računalstva.

Kompetencije i ishodi učenja - pojedinac će ...

koristiti osnovne fizikalne zakone u području elektrotehnike i njihovu primjenu u radu elektroničkih komponenti, sklopova i/ili uređaja
projektirati i izraditi jednostavan analogni ili digitalni elektronički sklop i/ ili uređaj te ga pustiti u rad
sklapati, ugađati i održavati elektroničke sklopove i/ili uređaje
izvesti i spojiti električne instalacije prema shemama spajanja
detektirati i dijagnosticirati kvar na sklopu i/ili uređaju
koristiti električne mjerne instrumente u svrhu ispitivanja rada uređaja i u svrhu otklanjanja kvarova
interpretirati dobivene mjerne rezultate i donijeti zaključke o uređaju ili sklopu
primjenjivati osnovno znanje o električnim strojevima i uređajima te o upravljanju i regulaciji sustava automatizacije
izvesti jednostavan sustav automatskog nadzora i upravljanja mikroupravljačem ili industrijskim računalom te upravljati robotom
prikupljati podatke pomoću računala i mikroupravljača te ih obrađivati
umrežiti računala i/ili uređaje
koristiti multimedijske tehnike
primjenjivati propise osiguranja kvalitete
koristiti stručnu literaturu
primjenjivati zakonske propise i norme propisane za rad u tehnici
izrađivati i ažurirati tehničku i tehnološku dokumentaciju
izrađivati ponudbenu dokumentaciju na temelju tehnološke dokumentacije
razvijati kvalitetnu komunikaciju sa suradnicima i klijentima
primjenjivati zakonske propise rada na siguran način
primjenjivati zakonsku regulativu o zaštiti okoliša i održivog razvoja
vrjednovati osobne sposobnosti kako bi se unaprijedio vlastiti rad
razviti potrebu za cjeloživotnim učenjem.
Previous slide
Next slide

OPIS ZANIMANJA - DOKUMENTI OBJAVLJENI NA STRANICAMA AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

NASTAVNI PLAN

školske godine 2022./2023.

041424 TEHNIČAR/KA ZA ELEKTRONIKU

ZA RAZREDNE ODJELE 1.D, 1.E, 2.D, 2,E, 3.D, 3.E, 4.D, 4.E

nastavni plan...

LABORATORIJSKE VJEŽBE

Pripreme i zadaci za laboratorijske vježbe iz predmeta:

RAZREDI
TEHNIČARA I TEHNIČARKI ZA ELEKTRONIKU

1.D

1.E

2.D

2.E

3.D

3.E

4.D

4.E