Upis u 1. razred

UPIS UČENICA I UČENIKA
U 1. RAZRED

Ravnateljica
Đurđica Fuštar
prof.
Predsjednik Upisnog povjerenstava
Zoran Dumančić
mag. ing. el.

UPIS UČENICA I UČENIKA
ŠKOLSKA GODINA 2024./2025.

Ministarstvo znanosti i obrazovanja uputilo je 22. siječnja 2024. godine svim srednjim školama u Republici Hrvatskoj i njihovim osnivačima dopis KLASA: 602-03/24-06/00004, URBROJ: 533-05-24-0002 vezano uz planiranje upisa učenika u I. razred srednje škole u školskoj godini 2024./2025.

ANALIZA UPISA
ŠKOLSKA GODINA 2023./2024.

PREDMETI
VAŽNI ZA UPIS

ZAJEDNIČKI ELEMENT VREDNOVANJA KANDIDATA
Članak 7.
(1) Zajednički element vrednovanja za upis kandidata u sve srednjoškolske programe obrazovanja čine prosjeci zaključnih ocjena iz svih nastavnih predmeta na dvije decimale u posljednja četiri razreda osnovnog obrazovanja.
Na takav način moguće je steći najviše 20 bodova.
… (4)…. vrednuju se i zaključne ocjene u posljednja dva razreda osnovnog obrazovanja iz nastavnih predmeta:

Hrvatski jezik
Matematika
Prvi strani jezik (Engleski jezik, Njemački jezik)
Fizika
Tehnička kultura
Kemija.

Na takav način moguće je steći najviše 60 bodova.
UKUPNO MAKSIMALNO: 20 + 60 = 80

Tehnička škola Ruđera Boškovića neće provoditi posebne provjere znanja za upis učenika u prvi razred u školskoj godini 2024./2025.

AKTIVNOSTI UNUTAR REDOVNE NASTAVE
I IZVANASTAVNE AKTIVNOSTI

Click Here
Previous slide
Next slide

Josip Ruđer Bošković

matematičar, fizičar, astronom…

STRUKOVNI KURKULUMI
I PROGRAM OBRAZOVANJA

TEHNIČAR/TEHNIČARKA
ZA ELEKTRONIKU

Tijekom četverogodišnjeg školovanja usvajaju se znanja iz elektrotehnike, analogne i digitalne elektronike,
mjerenja, projektiranja sklopova …

TEHNIČAR/TEHNIČARKA
ZA RAČUNALSTVO

Moderan program usklađen s trenutnim tehničkim dostignućima u području računalstva program je fleksibilan u svim strukovnim modulima i predmetima.

TEHNIČAR/TEHNIČARKA
ZA MEHATRONIKU

Tehničar za mehatroniku projektira, nadograđuje i održava mehatroničke sustave – strojeve, alate i uređaje koji se sastoje od elektroničkih, strojarskih, optičkih, automatiziranih…

TEHNIČAR/TEHNIČARKA
ZA OČNU OPTIKU

Nakon četverogodišnjeg obrazovanja samostalno ćeš raditi na: – strojnoj i ručnoj obradi leća i drugih elemenata što se koriste za izradu naočala; – oblikovanju…