OBRAZOVANJE ODRASLIH

OBRAZOVANJE ODRASLIH

PRIDRUŽITE NAM SE I POČNITE GRADITI NAJTRAŽENIJU KARIJERU KOJA JE DANAS DOSTUPNA. POBRINUT ĆEMO SE DA SVAKI PROGRAM BUDE LAKO RAZUMLJIV I DA SVI POLAZNICI POSTIGNU ISTU RAZINU STRUČNOSTI KOJA JE POTREBNA ZA DANAŠNJU HI-TECH INDUSTRIJU I DALJE OBRAZOVANJE.

VODITELJ OBRAZOVANJA ODRASLIH

Matijaščić, Mario, mag. educ. geogr. et hist.

KONZULTACIJE I INFORMACIJE

Matijaščić, Mario, mag. educ. geogr. et hist.

A SMJENA PRIJEPODNE:

PONEDJELJAK 9.00 – 11.00
UTORAK 12.00 – 17.00
PETAK 8.00 – 12.00

A SMJENA POSLIJEPODNE:

UTORAK 12.00 – 17.00
SRIJEDA 12.00 – 15.00
PETAK 12.00 – 15.00

O NAMA

OBRAZOVANJE ODRASLIH

Obrazovanje odraslih polaznika u školskoj godini 2022./2023., provodit će se kroz formalne oblike učenja u programima za stjecanje strukovne kvalifikacije (doškolovanje, prekvalifikacija – nastavak) i kroz neformalne oblike učenja u programima osposobljavanja, usavršavanja i seminarima.

Programi usavršavanja i osposobljavanja, te stručni seminari su prilagođeni potrebama sustava za koji se izvode. Potrebna znanja, vještine i kompetencije, mjesto, vrijeme i trajanje programa mogu se prilagoditi potrebama toga sustava.

Specijalizirani odjeli Centar za nove tehnologije (preraspodijeljen u RCK), CISCO akademija, FESTO laboratorij, Centar za obnovljive izvore energije i energetsku elektroniku (preraspodijeljeni u RCK) ostvaruju značajne iskorake u područjima automatizacije, robotike, mikroupravljača, vođenja procesa računalom, obnovljivih izvora energije i energetske elektronike.

U suradnji s Agencijom za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih izvodimo programe stručnog usavršavanja i osposobljavanja  nastavnika  strukovnih škola u obrazovnom sektoru elektrotehnika i računalstvo.

Za sve planirane programe Tehnička škola Ruđera Boškovića ima odobrenje Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Polaznici obrazovanja odraslih su u svim temeljnim pravima i obvezama izjednačeni s redovitim učenicima, te se na njih na primjeren način primjenjuju odredbe Statuta, Kućnog reda i pravilnika Tehničke škole Ruđera Boškovića.

Odluka o ostvarivanju programa obrazovanja odraslih u školskoj godini 2023./2024.

VODITELJ SEMINARA

Neven Maleš, mag. ing. mech.

STRUČNI SEMINARI

seminariTehnička škola Ruđera Boškovića organizira seminare iz područja automatizacije za djelatnike iz privrede.

Koncept aktivnog učenja u bazira se na transferu znanja “učenjem kroz rad” gdje se koriste razne stručne metode (learning by doing, know how). To je kombinacija virtualnog i stvarnog laboratorija, u kojem se svaki polaznik upoznaje sa tehnološkim problemima i principima rada stvarnih elemenata i sustava koji izvršavaju konkretne zadatke, vježba na računalu učeći na profesionalnim programima te praktično radi na didaktičkim pločama s mjernim instrumentima, komponentama i sustavima. Multimedijalni softver koji se koristi prilagođen je didaktički za aktivno učenje (crtanje shema, signaliziranje greške, zastoja i dr…). Sa ovakvim pristupom stimulira se imaginacija i kreativnost polaznika.

USAVRŠAVANJE I OSPOSOBLJAVANJE

CISCO
NETWORKING ACADMEY


Cisco Networking Academy tečajevi omogućavaju polaznicima stjecanje znanja i vještina koji su potrebni za projektiranje, izgradnju, podešavanje i održavanje računalnih mreža. Polaznici stječu izvrsno razumijevanje mrežnih tehnologija, bolju podlogu za nastavak školovanja, a sa certifikatima i bolje karijerne mogućnosti. Tečajevi su namijenjeni svima koje zanima ili žele izgraditi karijeru u ICT području.

Pristup poučavanju temelji se na samostalnom usvajanju koncepata, eksperimentiranju i velikoj količini praktičnog rada. Kvalitetno on-line multimedijsko gradivo i simulacijski program Cisco Packet Tracer omogućavaju svakom polazniku prilagodbu načina, vremena i mjesta za učenje. Tečajevi sadrže i veliki broj praktičnih vježbi koje se izvode pod vodstvom certificiranih Cisco predavača. Završetkom svakog modula polaznici dobivaju akademske Cisco certifikate.

PROGRAMI OBRAZOVANJA

Programi/ kurikulumi za stjecanje SSS doškolovanjem i prekvalifikacijama:

U školskoj godini 2022./2023. nismo upisivali nove polaznike:

 

  • Tehničar za elektroniku
  • Tehničar za računalstvo
  • Tehničar za mehatroniku
  • Tehničar za očnu optiku

ISPITI

ZAVRŠNI RAD

Sve o izradi i obrani završnog rada
obavijesti, upute, vremenici, ključni datumi ….

 

  • Tehničar za elektroniku
  • Tehničar za računalstvo
  • Tehničar za mehatroniku
  • Tehničar za očnu optiku

RASPOREDI SATI

rasporedi sati za polaznike obrazovanja odraslih

ISPITI

sve o terminima održavanja ispita i konzultacija, online prijave ispita!!!!
ROK ZA PRIJAVU 48 SATI PRIJE ISPITA.

NASTAVNICI U OBRAZOVANJU ODRASLIH

ŠKOLSKA GODINA 2022./2023.

PREZIME IME

ZVANJE NASTAVNI PREDMET

Dubravka Bilušić, mag. educ. geogr.

MAGISTRA EDUKACIJE GEOGRAFIJE

GEOGRAFIJA

Sandra Botica, dipl. ing.

DIPLOMIRANI INŽENJER STROJARSTVA

TEHNIČKO CRTANJE

TEHNIČKO CRTANJE I DOKUMENTIRANJE

TEHNIČKO DOKUMENTIRANJE

FINOMEHANIČKA TEHNIKA

KONTROLA I MJERENJA

OBNOVLJIVI IZVORI ENERGIJE

Ivana Dević, dipl. ing.

DIPLOMIRANI INŽENJER KEMIJE KEMIJA

Branka Dimić, mag. cin.

MAGISTAR KINEZIOLOGIJE TJELESNA I ZDRAVSTVENA KULTURA

Davor Dinter, bacc. prim. educ.

STRUČNI PRVOSTUPNIK (BACCALAUREUS) PRIMARNOG OBRAZOVANJA

RADIONIČKE VJEŽBE 1

RADIONIČKE VJEŽBE 2

RADIONIČKE VJEŽBE 3


Damir Drezga, dipl. ing.

DIPLOMIRANI INŽENJER STROJARSTVA

PNEUMATIKA

TERMODINAMIKA

AUTOMATIZACIJA PROCESNIH POSTROJENJA

Zoran Dumančić, mag. ing. el.

MAGISTAR INŽENJER ELEKTROTEHNIKE

MIKROUPRAVLJAČI

UGRADBENI RAČUNALNI SUSTAVI

Goran Gomaz, dipl. ing.

DIPLOMIRANI INŽENJER RAČUNARSTVA

TEHNIČKO I POSLOVNO KOMUNICIRANJE

DIZAJN BAZA PODATAKA

Goran Milat, dipl. ing.

DIPLOMIRANI INŽENJER BRODOGRADNJE

TEHNIČKA MEHANIKA

MEHATRONIČKE KONSTRUKCIJE

SLOŽENE MEHATRONIČKE KONSTRUKCIJE

Kristina Milković, mag. educ. math.

MAGISTRA EDUKACIJE MATEMATIKE

MATEMATIKA

Biljana Mirković Bersak, prof.

PROFESOR MATEMATIKE I FIZIKE

MATEMATIKA

Zlatko Nadarević, dipl. ing.

DIPLOMIRANI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE

ALGORITMI I PROGRAMIRANJE

Igor Nemet, dipl. ing.

DIPLOMIRANI INŽENJER STROJARSTVA

ELEMENTI STROJEVA

SENZORIKA

MIKROUPRAVLJAČI

Goran Nuskern, dipl. ing.

DIPLOMIRANI INŽENJER STROJARSTVA

ROBOTIKA

MIKRO I NANO MEHATRONIKA

Vlatka Njegovan, dipl. ing.

DIPLOMIRANI INŽENJER BIOLOGIJE

BIOLOGIJA

ANATOMIJA GLAVE I OKA

OSNOVE OFTALMOLOGIJE

Ervin Palanović, dipl. ing.

DIPLOMIRANI INŽENJER PROMETA

ELEKTRIČNI STROJEVI I UREĐAJI

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

ELEKTROMOTORNI POGONI

Dalibor Pekas, dipl. ing.

DIPLOMIRANI INŽENJER STROJARSTVA

UPRAVLJANJE I REGULACIJA

VOĐENJE PROCESA RAČUNALOM

PLC-OVI I MIKROUPRAVLJAČI

Marisa Pihač, prof.

PROFESOR POVIJESTI I GEOGRAFIJE

POVIJEST

Željko Rogar, prof.

PROFESOR FIZIKE I POLITEHNIKE

OFTALMOLOŠKA OPTIKA

OPTIČKI INSTRUMENTI

OPTIČKA MJERENJA

Milan Runje, ing.

INŽENJER STROJARSTVA

RADIONIČKE VJEŽBE (ZAŠTITA NA RADU)

Tomica Solariček, dipl. ing.

DIPLOMIRANI INŽENJER STROJARSTVA

TEHNIČKI MATERIJALI

Sanja Srdelić, dipl.ing.

DIPLOMIRANI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE

UVOD U BAZE PODATAKA

DIZAJN BAZA PODATAKA

AUTOMATSKO VOĐENJE PROCESA

Ivan Šaban, dipl. ing.

DIPLOMIRANI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE

SKRIPTNI JEZICI I PROGRAMIRANJE

Emil Šatalić, mag. phys.

MAGISTAR FIZIKE

FIZIKA

OPTIKA

OPTIČKI MATERIJALI

OPTIČKI INSTRUMENTI

Hrvoje Šestanj, dipl. ing.

DIPLOMIRANI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE

OPERACIJSKI SUSTAVI

SIGURNOST OPERACIJSKIH SUSTAVA

Filip Terzić, mag. educ. math.

MAGISTAR EDUKACIJE MATEMATIKE

PRIMJENJENA MATEMATIKA

Snježana Tomašević, dipl. ing.

DIPLOMIRANI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE

RAČUNALA U TEHNIČKIM SUSTAVIMA

MIKRORAČUNALA

PROGRAMIRANJE

Sanja Vehabović Hadžić, dipl. ing.

DIPLOMIRANI INŽENJER ELEKTROTEHNIKE

RAČUNALSTVO

Stjepan Žeinski, ing.

INŽENJER STROJARSTVA RADIONIČKE VJEŽBE 4

OBAVIJESTI

obavijesti, termini polaganja završnog ispita i ostalo...

DOKUMENTI

skripta za tjelesnu i zdravstvenu kulturu

preuzmite …