državna matura

obavijesti, upute, vremenici, ključni datumi …

Sudarshana Roshi, prof.
ISPITNA KOORDINATORICA
mail: sudarshana.roshi@skole.hr

KALENDARI

POTVRDE O POLOŽENIM ISPITIMA DRŽAVNE MATURE

Svi učenici koji su položili ispite državne mature u školskoj godini 2018./2019., kao i učenici koji su položili ispite državne mature tijekom prethodnih školskih godina (2009./2010., 2010./2011., 2011./2012, 2012./2013., 2013./2014., 2014./2015., 2015./2016., 2016./2017., 2017./2018.), a koji navedene potvrde nisu preuzeli, iste mogu osobno preuzeti svakog radnog dana u referadi Škole.

KALENDAR KLJUČNIH DATUMA

OBJAVA REZULTATA: 9. 9. 2020.

ROK ZA PRIGOVORE: 11. 9. 2020.

OBJAVA KONAČNIH REZULTATA: 16. 9. 2020.

PODJELA POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA: 17. 9. 2020.