O školi

Saznaj je li Ruđer pravi izbor za tebe

1
učenika
1
zaposlenika
1
razreda
1
zanimanja

RAVNATELJICA
Đurđica Fuštar, prof.; savjetnik

 • aktivno učenje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa u pozitivnom, sigurnom i zdravom ozračju
 • zadovoljavanje potreba svakog učenika prema stjecanju generičkih ili općih kompetencija i kompetencija za stjecanje kvalifikacija s jasno određenim ishodima učenja i učeničkim postignućima uz praćenje svih vrijednosti i razvojne komponente svijeta rada i društva u kojemu živimo
 • prvi izbor učenicima koji pokazuju interes za strukovno obrazovanje u sektorima Elektrotehnika i računalstvo te Osobne, usluge zaštite i druge usluge
 • stvaranje novih oblika prijenosa znanja te ostvarivanje snažnije povezanosti s gospodarstvom, srednjim školama i visokim učilištima Republike Hrvatske i šire
 • usmjeravanje svih aktivnosti koje će doprinijeti kvaliteti odgojno-obrazovnog rada i zadovoljavanju svih uvjeta za konačnu uspostavu Regionalnog centra kompetentnosti Ruđera Boškovića te samoodrživosti
 • osiguravanje uvjeta za uspjeh svakog učenika
 • primjena različitih metoda i oblika rada te stilova učenja i poučavanja
 • provođenje projekata i otvaranje vrata za poduzimanje inicijativa učenika
 • uspostava kvalitetne suradnje nastavnika, stručnih suradnika, administrativno-tehničkog osoblja i roditelja/skrbnika na stvaranju poticajnog okružja za osobni rast i razvoj svakog učenika
 • suvremeno opremanje te optimalno korištenje nastavne tehnike i tehnologije u funkcionalnom prostoru
 • redovito stručno usavršavanje i profesionalni razvoj te poticanje za napredovanja i nagrađivanja
 • važnost otvorene komunikacije i samovrednovanja u funkcioniranju škole
 • Nomen est omen!

Sukladno članku 80. stavku 2. točki 1. Zakona o javnoj nabavi (“Narodne novine” broj: 120/16) ne postoje gospodarski subjekti s kojima je predstavnik naručitelja Tehničke škole Ruđera Boškovića iz članka 76. stavka 2. točke 1. Zakona o javnoj nabavi ili s njim povezane osobe u sukobu interesa.