PRAKTIČNA NASTAVA

PRAKTIČNA NASTAVA

Praktična nastava zastupljena je u programima

 • tehničar za računalstvo,
  tehničar za elektroniku,
  tehničar za mehatroniku i
  tehničar za očnu optiku.
 1. MAPA PRAKTIČNE NASTAVE – Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
 2. POTVRDA ZA STRUČNU PRAKSU – primjer potvrde koju potvrđuje poslodavac
 3. UGOVOR O PROVEDBI PRAKTIČNE NASTAVE I VJEŽBI  prema Pravilniku o izmjenama i dopunama Pravilnika o načinu organiziranja i izvođenja nastave u strukovnim školama (NN 130/2020.)
 1. PRIRUČNIK ZAŠTITE NA RADU
  • pripremio Damir Kurek, bacc. prim. educ. 
 2. ZAŠTITA NA RADU ZA  ZAPOSLENIKE – STRES
  • pripremio Damir Kurek, bacc. prim. educ.
 3. NAJČEŠĆE OZLJEDE U ŠKOLI
  • pripremio Damir Kurek, bacc. prim. educ.