Izrada i obrana završnog rada

IZRADA I OBRANA ZAVRŠNOG RADA

Teme za završne radove, online prijave, ključni datumi …

teme za završne radove

Teme za završni rad, u suradnji s nastavnicima struke – nositeljima tema donosi ravnateljica do 20. listopada 2018. za sve rokove u školskoj godini 2018./2019.. na prijedlog stručnih vijeća.

VREMENIK IZRADE I OBRANE ZAVRŠNOG RADA

Završni rad sastoji se od izrade i obrane rada. Vremenik izrade i obrane završnog rada donosi Školski odbor na prijedlog ravnateljice škole do 30. rujna za tekuću školsku godinu.

Vremenik sadrži rokove za izbor tema, izradu i predaju završnog rada, rokove obrane završnog rada, te datum uručivanja svjedodžbi o završnome radu.

PRAVILNIK O IZRADBI I OBRANI ZAVRŠNOG RADA

OBRASCI

Ovdje možete preuzeti evidencijski list za izradu i obranu završnog rada

EVIDENCIJSKI LIST

kalendar ključnih datuma

LJETNI ROK 2018./2019.

TEME ZA ZAVRŠNI RAD RAVNATELJICA DONOSI DO 20. LISTOPADA 2018.

IZBOR TEME NAJKASNIJE DO 31. LISTOPADA 2018.

ROK ZA PRIJAVU OBRANE I PREDAJU RADA DO 1. TRAVNJA 2019.

PREDAJA RADA MENTORU DO 30. TRAVNJA 2019. DO 12. SATI

PISANI DIO IZRADE PREDAJE SE DO 17. SVIBNJA 2019.

OBRANA RADA OD 3. LIPNJA DO 14. LIPNJA 2019.

 

ZIMSKI ROK 2017./2018.

TEME ZA ZAVRŠNI RAD RAVNATELJICA DONOSI DO 20. LISTOPADA 2017.

IZBOR TEME NAJKASNIJE DO 31. LISTOPADA 2017.

ROK ZA PRIJAVU OBRANE I PREDAJU RADA DO 30. STUDENOGA 2018.

PREDAJA RADA MENTORU DO 30. STUDENOGA 2018. DO 12. SATI

PISANI DIO IZRADE PREDAJE SE DO 14. PROSINCA 2018.

OBRANA RADA TIJEKOM VELJAČE 2019.