TEHNIČAR/KA ZA MEHATRONIKU

TEHNIČAR/KA ZA MEHATRONIKU

program četverogodišnjeg trajanja obrazovanja

PODRUČJE RADA
TEHNIČARA I TEHNIČARKI ZA MEHATRONIKU

Tehničar za mehatroniku projektira, nadograđuje i održava mehatroničke sustave – strojeve, alate i uređaje koji se sastoje od elektroničkih, strojarskih, optičkih, automatiziranih i kompjuteriziranih sklopova. U novije vrijeme sve je više mehatroničkih proizvoda: primjerice razni roboti, digitalno upravljani strojevi, automatski vođena vozila, elektroničke kamere, telefaks uređaji, fotokopirni strojevi, avio-uređaji i dr. Bavi se projektiranjem automatskih strojeva, naprava i alata te prema potrebi nadograđuje navedene uređaje. Izrađuje tehnološku dokumentaciju za neki uređaj uz pomoć specijaliziranih računalnih programa (CAD/CAM, SOLID, EDGE, CATIA). Također nadzire vođenje složenih procesa u pogonima izrade mehatroničkih uređaja.

Kompetencije i ishodi učenja - pojedinac će ...

oblikovati, isplanirati, konstruirati, dimenzionirati i izraditi ili odabrati jednostavne strojne elemente i sklopove te definirati i interpretirati tehnološki postupak izradbe
projektirati električne instalacije i sklopove te ih spojiti prema shemama spajanja
upravljati radom elektromotornih pogona
osmisliti i spojiti jednostavne hidrauličke i pneumatske sustave te ih primijeniti u svim granama tehnike
projektirati i izraditi jednostavan elektronički ili digitalni sklop ili uređaj te ga pustiti u pogon
održavati i servisirati pneumatske, hidrauličke, električne i elektroničke elemente sustava prema tehničkoj dokumentaciji proizvođača
riješiti jednostavan zadatak automatskog nadzora i vođenja (upravljanje i regulacija) procesa pomoću programibilnog logičkog upravljača (PLC), mikroupravljača ili industrijskog računala, upravljati industrijskim ili mobilnim robotom
shvatiti važnost unapređenja i osiguranja kvalitete
primjenjivati propise kontrole kvalitete (QC) i osiguranje kvalitete (QA)
koristiti stručnu literaturu, poštovati zakonske propise i primjenjivati norme propisane za rad u tehnici (ISO, IEC, EN, HRN)
proširiti stečena znanja iz obveznog dijela kurikuluma te steći dodatne vještine nužne za kvalitetnu proizvodnju, održavanje i servisiranje specifične složene mehatroničke opreme, ovisno o odabranom izbornom modulu
izrađivati i ažurirati tehničku i tehnološku dokumentaciju
izrađivati ponudbenu dokumentaciju na temelju tehnološke dokumentacije
razvijati kvalitetnu komunikaciju sa suradnicima i klijentima
poznavati, pratiti i primjenjivati zakonske propise zaštite na radu
primjenjivati zaštitu okoliša i održivog razvoja
prepoznavati vlastite sposobnosti i primjenjivati ih u svakodnevnoj praksi
razviti potrebu za cjeloživotnim učenjem
Previous slide
Next slide

OPIS ZANIMANJA - DOKUMENTI OBJAVLJENI NA STRANICAMA AGENCIJE ZA STRUKOVNO OBRAZOVANJE I OBRAZOVANJE ODRASLIH

NASTAVNI PLAN

školske godine 2022./2023.

041524 TEHNIČAR/KA ZA MEHATRONIKU

ZA RAZREDNI ODJEL 1.M, 1.N , 2.M, 2.N, 3.M, 3.N, 4.M, 4.N

nastavni plan...