UDŽBENICI

UDŽBENICI

1. lipnja 2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske na temelju članka 23. Zakona o udžbenicima za osnovnu i srednju školu (Narodne novine, broj 27/10, 55/11, 101/13, u daljnjem tekstu Zakon) objavljuje Konačne liste odabranih udžbenika i pripadajućih dopunskih nastavnih sredstava prema odabiru stručnih aktiva u školama.

Prema navedenom stručni aktivi Tehničke škole Ruđera Boškovića, Zagreb odabrali su udžbenike za Konačnu listu po zanimanjima:

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU

NOVI STRUKOVNI KURIKULUM

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

NOVI STRUKOVNI KURIKULUM

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

NOVI STRUKOVNI KURIKULUM

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO

TEHNIČAR ZA MEHATRONIKU

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU