OSIGURANJE UČENIKA OD POSLJEDICA NEZGODE

OSIGURANJE UČENIKA OD POSLJEDICA NEZGODE ZA ŠKOLSKU GODINU 2022./2023.

Osiguranje će provoditi MERKUR OSIGURANJE d.d. uz iznos godišnje premije po učeniku od 29,25 kn.

Merkur osiguranje d.d. dostavilo je Ponudu za grupno osiguranje učenika od posljedica nezgode uz iznos godišnje premije po učeniku od 29.25 kuna.

Osiguranje je dobrovoljno, a traje od 1.9.2022. do 31.8.2023. godine i nudi 24 satno pokriće.

Iznos od 29, 25 kuna učenici do 26. rujna 2022. godine predaju razredniku koji iznos premije razrednog odjela uplaćuje u računovodstvo Škole.