Priprema za ispit državne mature iz matematike (A razina)

Priprema za ispit državne mature iz matematike (A razina)

Ova skripta ne koristi se u nikakve komercijalne svrhe. Namijenjena je prvenstveno učenicima koji će polagati ispit državne mature iz Matematike na višoj razini, a nastala je kao rezultat neposrednog rada s učenicima Tehničke škole Ruđera Boškovića kroz fakultativnu nastavu matematike u 4. godini. Skriptom se nastojalo obuhvatiti sve odgojno-obrazovne ishode više razine ispita prema Ispitnom katalogu za državnu maturu 2022./2023.

Podijelite:

Možda će vas zanimati