RASPORED SATI

RASPOREDI SATI

SMJENA A I B

satničar

Goran Gomaz, dipl. ing.

DNEVNI RASPORED NASTAVE

RASPORED SATI A SMJENA UJUTRO

od 12. studenoga 2018.

RASPORED SATI A SMJENA POSLIJEPODNE

od 5. studenoga 2018.

RASPORED SATI B SMJENA poslijepodne

od 12. studenoga 2018.

RASPORED SATI B SMJENA UJUTRO

od 5. studenoga 2018,

RASPORED SATI A UJUTRO B POSLIJEPODNE - NASTAVNICI

od 12. studenoga 2018.

RASPORED SATI A POSLIJEPODNE B SMJENA UJUTRO - NASTAVNICI

od 5. studenoga 2018.

RASPORED RADIONIČKIH VJEŽBI (BEZ 2.O, 3.O I 4.O, A 1.O U 8 TJEDNIH CIKLUSA)

raspored radioničkih vježbi u školskim radionicama i izvanškolskim prostorima za nastavu koja se izvodi u tjednim ciklusima (1.o, 2.o, 3.o i 4.o)