RASPORED SATI

RASPOREDI SATI

Rasporedi sati A smjene i B smjene za učenice, učenike i nastavnice, nastavnike.
Rasporedi sati radioničkih vježbi i dnevni raspored nastave

RASPORED SATI - UČENICE/I

A SMJENA PRIJEPODNE
11.9.2023.

RASPORED SATI - UČENICE/I

A SMJENA POSLIJEPODNE
4.9.2023.

RASPORED SATI - NASTAVNICE/I

A SMJENA PRIJEPODNE,

B SMJENA POSLIJEPODNE

11.9.2023.

DEŽURSTVA NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA

A SMJENA PRIJEPODNE,

B SMJENA POSLIJEPODNE

11.9.2023.

RASPORED SATI - UČENICE/I

B SMJENA PRIJEPODNE
4.9.2023.

RASPORED SATI - UČENICE/I

B SMJENA POSLIJEPODNE
11.9.2023.

RASPORED SATI - NASTAVNICE/I

B SMJENA PRIJEPODNE,

A SMJENA POSLIJEPODNE

4.9.2023.

DEŽURSTVA NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA

B SMJENA PRIJEPODNE,

A SMJENA POSLIJEPODNE

11.9.2023.

RASPORED RADIONIČKI VJEŽBI -TEHNIČARKE/TEHNIČARI ZA RAČUNALSTVO, MEHATRONIKU I ELEKTRONIKU

PO TJEDNIMA

RASPORED RADIONIČKI VJEŽBI - TEHNIČARKE/TEHNIČARI ZA OČNU OPTIKU

PO TJEDNIMA

RASPORED OGLAŠAVANJA ZVONA

DOPUNSKA NASTAVA I PRIPREMNA NASTAVA

ŠKOLSKA GODINA 2023./2024.