RASPORED SATI

RASPOREDI SATI

Rasporedi sati A smjene i B smjene za učenice, učenike i nastavnice, nastavnike.
Rasporedi sati radioničkih vježbi i dnevni raspored nastave

RASPORED SATI - UČENICE/I

A SMJENA PRIJEPODNE

RASPORED SATI - UČENICE/I

A SMJENA POSLIJEPODNE

RASPORED SATI - NASTAVNICE/I

A SMJENA PRIJEPODNE,

B SMJENA POSLIJEPODNE

14. 3. 2022.

DEŽURSTVA NASTAVNIKA

A SMJENA PRIJEPODNE,

B SMJENA POSLIJEPODNE

25. 5. 2022.

RASPORED SATI - UČENICE/I

B SMJENA PRIJEPODNE

RASPORED SATI - UČENICE/I

B SMJENA POSLIJEPODNE

RASPORED SATI - NASTAVNICE/I

B SMJENA PRIJEPODNE,

A SMJENA POSLIJEPODNE

8. 3. 2022.

DEŽURSTVA NASTAVNIKA

B SMJENA PRIJEPODNE,

A SMJENA POSLIJEPODNE

25. 5. 2022.

RASPORED RADIONIČKI VJEŽBI -TEHNIČARKE/TEHNIČARI ZA RAČUNALSTVO, MEHATRONIKU I ELEKTRONIKU

PO TJEDNIMA

RASPORED RADIONIČKI VJEŽBI - TEHNIČARKE/TEHNIČARI ZA OČNU OPTIKU

PO TJEDNIMA

RASPORED ZVONA

od 25. 04. 2022.