RASPORED SATI

RASPOREDI SATI

Rasporedi sati A smjene i B smjene za učenice, učenike i nastavnice, nastavnike.
Rasporedi sati radioničkih vježbi i dnevni raspored nastave

RASPORED SATI - UČENICE/I

A SMJENA PRIJEPODNE
30.01.2023.

RASPORED SATI - UČENICE/I

A SMJENA POSLIJEPODNE
6.2.2023.

RASPORED SATI - NASTAVNICE/I

A SMJENA PRIJEPODNE,

B SMJENA POSLIJEPODNE

30.01.2023.

DEŽURSTVA NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA

A SMJENA PRIJEPODNE,

B SMJENA POSLIJEPODNE

RASPORED SATI - UČENICE/I

B SMJENA PRIJEPODNE
6.2.2023.

RASPORED SATI - UČENICE/I

B SMJENA POSLIJEPODNE
30.01.2023.

RASPORED SATI - NASTAVNICE/I

B SMJENA PRIJEPODNE,

A SMJENA POSLIJEPODNE

6.2.2023.

DEŽURSTVA NASTAVNIKA I STRUČNIH SURADNIKA

B SMJENA PRIJEPODNE,

A SMJENA POSLIJEPODNE

RASPORED RADIONIČKI VJEŽBI -TEHNIČARKE/TEHNIČARI ZA RAČUNALSTVO, MEHATRONIKU I ELEKTRONIKU

PO TJEDNIMA

RASPORED RADIONIČKI VJEŽBI - TEHNIČARKE/TEHNIČARI ZA OČNU OPTIKU

PO TJEDNIMA

RASPORED ZVONA

od 05.09.2022.

DOPUNSKA NASTAVA

ŠKOLSKA GODINA 2022./2023.

PRIPREMNA I DOPUNSKA NASTAVA IZ HRVATSKOG JEZIKA

ŠKOLSKA GODINA 2022./2023.