Fakultet elektrotehnike i računarstva

Hrvatski sabor

a smjena

obavijesti, dnevne izmjene u rasporedu sati, rasporedi sati, dnevna organizacija nastave​

b smjena

obavijesti, dnevne izmjene u rasporedu sati, rasporedi sati, dnevna organizacija nastave

raspored sati

rasporedi sati za učenice, učenike i nastavnice, nastavnike raspored radioničkih vježbi i raspored zvona

VIRTUALNE UČIONICE

u aplikaciji Microsoft Teams u virtualnoj učionici, predmetne nastavnice i predmetni nastavnici postavljati će nastavne sadržaje svog predmeta…

DRŽAVNA MATURA

obavijesti, upute, vremenici, ključni datumi …

završni rad

sve o izradi i obrani završnog rada
obavijesti, upute, vremenici, ključni datumi ….

Aktivnim sudjelovanjem u životu Škole knjižnica otvara vrata svakom zainteresiranom korisniku. Otvorena za promjene mjesto je partnerskog odnosa učenica, nastavnika i knjižničarke. Nudi knjižne i neknjižne izvore informacija fizički smještene u prostoru knjižnice, centralno dostupne, provedene kroz katalog nadohvat ruke korisnicima. Riznica je ljudskog znanja i kulture, mjesto gdje se mogu dobiti odgovori na sva pitanja, poticajna na vlastiti stvaralački i istraživački duh, a sve to osnova je samostalnog i osobnog razvoja svakog učenika/učenice.

OBRAZOVANJE ODRASLIH

Obrazovanje odraslih u Tehničkoj školi Ruđera Boškovića, Zagreb dio je suvremenog sustava cjeloživotnog učenja i obrazovanja.