IZOBRAZBA ZA CERTIFICIRANE INSTALATERE FOTONAPONSKIH SUSTAVA

IZOBRAZBA ZA CERTIFICIRANE INSTALATERE FOTONAPONSKIH SUSTAVA

NOVI TERMIN U STUDENOM OD 20. – 24.11.2023.

PRIJAVE OTVORENE DO 16.11.2023.

solar panels on brown wooden dock

NOVI TERMIN

IZOBRAZBE ZA CERTIFICIRANJE MONTERA FOTONAPONSKI SUSTAVA

OD 20. 11. – 24.11. 2023.

ONLINE PRIJAVE OTVORENE DO 16.11.2023.

Uvjet za stjecanje statusa certificiranog montera fotonaponskih sustava:
1. Zanimanje iz područja elektrotehnike s radnim iskustvom

Razina kvalifikacije i potrebno radno iskustvo
4.1- trogodišnje strukovno obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja,  5 godina
4.2 – četverogodišnje strukovno obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja,  3 godine
5 i više obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja,  2 godine

Zanimanje se potvrđuje preslikom odgovarajuće svjedodžbe ili diplome.
Radno iskustvo se potvrđuje potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu i stažu, te opis radnog iskustva u struci od poslodavca.
2. Liječnička potvrda za sposobnost obavljanja rada na visini većoj od 3m prema posebnom propisu
3. Završen program izobrazbe i položeni ispit znanja (teoretski i praktični) za certificiranog montera fotonaponskih sustava – ispit se polaže nakon seminara

Ovim programom izobrazbe stječu se teorijska i praktična znanja u trajanju od 40 sati (20 sati teorije i 20 sati praktične nastave)

Nakon odslušanog programa izobrazbe  dobiva se UVJERENJE O ZAVRŠENOM PROGRAMU IZOBRAZBE i pristupa se polaganju ispita, nakon položenog ispita dobiva se CERTIFIKAT ZA RADOVE POSTAVLJANJA FOTONAPONSKIH SUSTAVA.

Polaznik izobrazbe uz ispunjenu prijavu prilaže i dokumentaciju:

  1. Presliku svjedodžbe ili diplome
  2. presliku potvrde HZZMO o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronski zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZZMO ili potvrdu o radnom iskustvu u struci
  3. opis radnog iskustva na poslovima u struci
  4. liječničku potvrdu za sposobnost obavljanja rada na visini većoj od tri metra prema posebnom propisu.
CIJENA PROGRAMA IZOBRAZBE: 760,00 €
CIJENA POLAGANJA ISPITA:  240,00 €