DRŽAVNA MATURA

DRŽAVNA MATURA

obavijesti, upute, vremenici, ključni datumi …

O DRŽAVNOJ MATURI

UVOD U DRŽAVNU MATURA

ŠKOLSKI E-RUDNIK - REZULTATI DRŽAVNE MATURE
 • Ispiti državne mature ispiti su iz općeobrazovnih predmeta, a ispite polažu:
  • učenici gimnazijskoga programa polaganjem tri obvezna ispita završavaju srednjoškolsko obrazovanje.
  • učenici u strukovnim i umjetničkim programima obrazovanja (4./5. srednjih škola) koji srednjoškolsko obrazovanje završavaju obranom završnoga rada, polažu ispite državne mature u svrhu
  upisa na visoka učilišta.
  • ispitima državne mature mogu pristupiti i kandidati koji su najmanje četverogodišnje srednje obrazovanje završili u RH, kandidati koji srednje obrazovanje završavaju u ustanovama za obrazovanje odraslih kao i kandidati izvan RH koji su završili srednje obrazovanje usporedivo s četverogodišnjim srednjim obrazovanjem u RH.
  • učenici s teškoćama i osobe s invaliditetom ostvaruju pravo na prilagodbu ispitne tehnologije u
  skladu sa svojim individualnim potrebama.
  Ispite državne mature provodi Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja (u daljnjem tekstu: Centar) u suradnji sa srednjim školama u Republici Hrvatskoj i ostalim javnim ustanovama uključenim u provedbu državne mature.
  Pravilnikom o polaganju državne mature propisuju se sadržaj, uvjeti, način i postupak polaganja državne
  mature, te su se svi pristupnici polaganja ispita državne mature dužni pridržavati pravilnika.
  U svrhu provedbe državne mature Centar izrađuje ispitne kataloge za sve općeobrazovne predmete koji
  se polažu na državnoj maturi. Kalendar polaganja ispita državne mature za svaku školsku godinu donosi
  se uz suglasnost Ministarstva znanosti i obrazovanja. Upute za pristupnike, Pravila i Priručnike o prijavi
  ispita državne mature Centar pravovremeno objavljuje na svojim mrežnim stranicama.
  Državna matura sastoji se od dva dijela ispita: obveznih ispita i izbornih ispita. 
  više ….

POTVRDE O POLOŽENIM ISPITMA

DRŽAVNE MATURE

Svi učenici koji su položili ispite državne mature u školskoj godini 2022./2023., kao i učenici koji su položili ispite državne mature tijekom prethodnih školskih godina (2009./2010., 2010./2011., 2011./2012, 2012./2013., 2013./2014., 2014./2015., 2015./2016., 2016./2017., 2017./2018., 2018./2019., 2019./2020., 2020./2021., 2021./2022.), a koji navedene Potvrde nisu preuzeli, iste mogu osobno preuzeti svakog radnog dana tijekom uredovnog vremena u referadi Škole.

KONTAKTI

Matijaščić, Mario

mag. educ. geogr. et hist.

Ispitni koordinator

TEHNČKE ŠKOLE RUĐERA BOŠKOVIĆA

INFO centar

Nacionalni centar za vanjsko vrednovanje obrazovanja

KALENDAR i vREMENIK

PRIJAVA ISPITA:  1.12.2023. – 15.2.2024.
OBJAVA REZULTATA: 10.7.2024.
ROK ZA PRIGOVORE: 12.7.2024.
OBJAVA KONAČNIH REZULTATA: 17.7.2024.
PODJELA POTVRDA O POLOŽENIM ISPITIMA: 19.7.2024.

KLJUČNI DATUMI - LJETNI ROK