H-1 HIDRAULIKA

H-1 HIDRAULIKA

Cilj:

Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti hidraulike i hidrauličkog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju hidrauličkih sustava.

Sadržaj seminara:

  • Osnovni pojmovi i zakoni u hidromehanici
  • Hidrauličke tekućine i instalacije
  • Hidrauličke crpke, agregati
  • Hidraulički izvršni elementi (cilindri, motori)
  • Hidraulički upravljački elementi (razvodnici, tlačni ventili…)
  • Projektiranje hidrauličke sheme
  • Održavanje hidrauličkih sustava

Vježbe:
Svaki sudionik samostalno rješava zadatke iz prakse, na računalu crta i provjerava shemu. Spaja hidrauličke elemente na didaktičkom
ispitnom stolu i pušta sustav u rad.

Trajanje: 3 dana (cca 24 š.s.)

 

Nastavni materijal:

Svaki polaznik dobiva nastavne materijale koji se sastoje od priručnika, elektroničkih materijala i vježbi rađenih na seminaru.

Podijeli:

Možda će vas zanimati

EP-1 ELEKTROPNEUMATIKA

Cilj:Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektropneumatike i metode elektropneumatskog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog elektropneumatskog sustava. Sadržaj

VIŠE »

EH-1 ELEKTROHIDRAULIKA

Cilj: Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektrohidraulike i metode elektrohidrauličkog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog elektrohidrauličkog sustava.

VIŠE »

PH-1 PROPORCIONALNA HIDRAULIKA

Cilj:Polaznika seminara osposobiti za samostalan rad u praksi pri projektiranju proporcionalnog hidrauličkog sustava. Sadržaj seminara: Signalni tok proporcionalne hidraulike Proporcionalni ventili, dizajn i način rada

VIŠE »

P-1 PNEUMATIKA

Cilj:Na seminaru polaznike se upoznaje s zakonitostima pneumatike i pneumatskog upravljanja. Polaznici nakon ovog seminara samostalno mogu napraviti pneumatske sheme s jednim cilindrom, nacrtati shemu

VIŠE »