S7-1 PROGRAMIRANJE PLC-a SIMATIC S7-1200

S7-1 PROGRAMIRANJE PLC-a SIMATIC S7-1200

Cilj:

Polaznika seminara naučiti programirati PLC SIMATIC S7-1200. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri programiranju i održavanju mehatroničkog sustava.

Sadržaj seminara:

  • Karakteristike hardvera PLC-a SIMATIC S7-1200
  • Osnovna struktura kontaktnog plana i liste instrukcija
  • Programiranje u MICRO/WIN-u
  • Programski blokovi, memorije, bistabili, timeri itd…,
  • Slijedno i vremensko upravljanje,
  • Primjeri iz prakse i analiza pogrešaka

Vježbe:

Svaki sudionik samostalno rješava zadatke iz prakse, na računalu programira PLC. Povezuje računalo sa PLC-om, spaja granične prekidače i elektropneumatske razvodnike na PLC te pušta mehatronički sustav u rad.

Trajanje: 3 dana (cca 24 š.s.)

Nastavni materijal:

Svaki polaznik dobiva nastavne materijale koji se sastoje od priručnika, elektroničkih materijala i vježbi rađenih na seminaru

Podijeli:

Možda će vas zanimati

EP-1 ELEKTROPNEUMATIKA

Cilj:Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektropneumatike i metode elektropneumatskog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog elektropneumatskog sustava. Sadržaj

VIŠE »

EH-1 ELEKTROHIDRAULIKA

Cilj: Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektrohidraulike i metode elektrohidrauličkog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog elektrohidrauličkog sustava.

VIŠE »

PH-1 PROPORCIONALNA HIDRAULIKA

Cilj:Polaznika seminara osposobiti za samostalan rad u praksi pri projektiranju proporcionalnog hidrauličkog sustava. Sadržaj seminara: Signalni tok proporcionalne hidraulike Proporcionalni ventili, dizajn i način rada

VIŠE »

P-1 PNEUMATIKA

Cilj:Na seminaru polaznike se upoznaje s zakonitostima pneumatike i pneumatskog upravljanja. Polaznici nakon ovog seminara samostalno mogu napraviti pneumatske sheme s jednim cilindrom, nacrtati shemu

VIŠE »