H-2 HIDRAULIČKO UPRAVLJANJE

H-2 HIDRAULIČKO UPRAVLJANJE

Cilj:

Polaznika seminara naučiti napredne tehnike hidrauličkog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenih hidrauličkih sustava.

Sadržaj seminara:

  • Hidraulički motor
  • Hidraulički akumulator
  • Sinkronizacija rada cilindara
  • Funkcionalni dijagram, funkcionalni plan
  • Hidraulički upravljački elementi
  • Projektiranje složenijih hidrauličkih shema
  • Održavanje hidrauličkih sustava
  • Primjeri iz prakse

Vježbe:

Svaki sudionik samostalno rješava zadatke, na računalu
provjerava nacrtanu shemu te spaja elemente na didaktičkoj opremi i pušta hidraulički sustav u rad.

Trajanje: 3 dana (cca 24 š.s.)

 

Nastavni materijal:

Svaki polaznik dobiva nastavne materijale koji se sastoje od priručnika, elektroničkih materijala i vježbi rađenih na seminaru.

Podijeli:

Možda će vas zanimati

EP-1 ELEKTROPNEUMATIKA

Cilj:Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektropneumatike i metode elektropneumatskog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog elektropneumatskog sustava. Sadržaj

VIŠE »

EH-1 ELEKTROHIDRAULIKA

Cilj: Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektrohidraulike i metode elektrohidrauličkog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog elektrohidrauličkog sustava.

VIŠE »

PH-1 PROPORCIONALNA HIDRAULIKA

Cilj:Polaznika seminara osposobiti za samostalan rad u praksi pri projektiranju proporcionalnog hidrauličkog sustava. Sadržaj seminara: Signalni tok proporcionalne hidraulike Proporcionalni ventili, dizajn i način rada

VIŠE »

P-1 PNEUMATIKA

Cilj:Na seminaru polaznike se upoznaje s zakonitostima pneumatike i pneumatskog upravljanja. Polaznici nakon ovog seminara samostalno mogu napraviti pneumatske sheme s jednim cilindrom, nacrtati shemu

VIŠE »