PRIRUČNIK ZAŠTITE NA RADU

PRIRUČNIK ZAŠTITE NA RADU

Zadaća zaštite na radu je smanjenje broja nezgoda, profesionalnih oboljenja i materijalnih
gubitaka nastalih zbog zastoja u radu.
Nezgoda na radu je svaki neželjeni i neplanirani događaj koji ima za posljedicu ozljedu (ubod,
posjekotinu, prijelom i sl. ), zdravstveno oštećenje radnika ili materijalne gubitke (šteta, lom, zastoj
u proizvodnji i sl.). Posljedica oštećenja zdravlja radnika na radu je profesionalno oboljenje.