EP-1 ELEKTROPNEUMATIKA

EP-1 ELEKTROPNEUMATIKA

Cilj:

Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektropneumatike i metode elektropneumatskog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog elektropneumatskog sustava.

Sadržaj seminara:

  • Osnovni pojmovi i zakoni u elektrotehnici
  • Električni elementi (tipkala, sklopke, releji…)
  • Elektropneumatske komponente (razvodnici)
  • Senzori (magnetski, optički, kapacitivni i induktivni)
  • Projektiranje elektropneumatskih shema
  • Metode elektropneumatskog upravljanja (koračna, taktna…)
  • Održavanje elektropneumatskih sustava

Vježbe:

Svaki sudionik samostalno rješava zadatke iz prakse, na računalu crta i provjerava shemu. Spaja električne i pneumatske elemente na didaktičkom ispitnom stolu i pušta sustav u rad.

Trajanje: 3 dana (cca 24 š.s.)

Nastavni materijal:

Svaki polaznik dobiva nastavne materijale koji se sastoje od priručnika, elektroničkih materijala i vježbi rađenih na seminaru.

Podijeli:

Možda će vas zanimati

EH-1 ELEKTROHIDRAULIKA

Cilj: Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektrohidraulike i metode elektrohidrauličkog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog elektrohidrauličkog sustava.

VIŠE »

PH-1 PROPORCIONALNA HIDRAULIKA

Cilj:Polaznika seminara osposobiti za samostalan rad u praksi pri projektiranju proporcionalnog hidrauličkog sustava. Sadržaj seminara: Signalni tok proporcionalne hidraulike Proporcionalni ventili, dizajn i način rada

VIŠE »

P-1 PNEUMATIKA

Cilj:Na seminaru polaznike se upoznaje s zakonitostima pneumatike i pneumatskog upravljanja. Polaznici nakon ovog seminara samostalno mogu napraviti pneumatske sheme s jednim cilindrom, nacrtati shemu

VIŠE »

PET-1 PROCESNA TEHNIKA 1

Cilj: Polaznika seminara naučiti osnovama i zakonitostima procesne tehnike. Osposobiti ga za samostalan rad s crpkama regulatorima, ventilima, grijačima i senzorima u procesnom sustavu. Sadržaj

VIŠE »