EH-1 ELEKTROHIDRAULIKA

EH-1 ELEKTROHIDRAULIKA

Cilj:

Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektrohidraulike i metode elektrohidrauličkog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog elektrohidrauličkog sustava.

Sadržaj seminara:

  • Osnovni pojmovi i zakoni u elektrotehnici
  • Elektrohidraulički upravljački elementi
  • Relejna tehnika upravljanja
  • Slikovni simboli i norme crtanja hidrauličkih shema
  • Izrada elektrohidrauličkih shema upravljanja
  • Prikaz upravljanja pomoću funkcionalnog dijagrama
  • Upravljanje ovisno o tlaku, putu i vremenu
  • Održavanje elektrohidrauličkog sustava

Vježbe:

Svaki sudionik samostalno rješava zadatke iz prakse, na računalu pomoću programa (FluidSIM-Hydraulics V 3.6) crta i provjerava shemu. Spaja električne i hidrauličke elemente na didaktičkom ispitnom stolu i pušta sustav u rad.

Trajanje: 3 dana (cca 24 š.s.)

Nastavni materijal:

Svaki polaznik dobiva nastavne materijale koji se sastoje od priručnika, elektroničkih materijala i vježbi rađenih na seminaru.

Podijeli:

Možda će vas zanimati

EP-1 ELEKTROPNEUMATIKA

Cilj:Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektropneumatike i metode elektropneumatskog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog elektropneumatskog sustava. Sadržaj

VIŠE »

PH-1 PROPORCIONALNA HIDRAULIKA

Cilj:Polaznika seminara osposobiti za samostalan rad u praksi pri projektiranju proporcionalnog hidrauličkog sustava. Sadržaj seminara: Signalni tok proporcionalne hidraulike Proporcionalni ventili, dizajn i način rada

VIŠE »

P-1 PNEUMATIKA

Cilj:Na seminaru polaznike se upoznaje s zakonitostima pneumatike i pneumatskog upravljanja. Polaznici nakon ovog seminara samostalno mogu napraviti pneumatske sheme s jednim cilindrom, nacrtati shemu

VIŠE »

PET-1 PROCESNA TEHNIKA 1

Cilj: Polaznika seminara naučiti osnovama i zakonitostima procesne tehnike. Osposobiti ga za samostalan rad s crpkama regulatorima, ventilima, grijačima i senzorima u procesnom sustavu. Sadržaj

VIŠE »