REG-1 REGULACIJA

REG-1 REGULACIJA

Cilj:
Polaznika seminara naučiti osnovama regulacijske tehnologije. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri izboru, ugradnji, te podešavanju parametara regulatora u regulacijskom krugu.

Sadržaj seminara:

  • Regulacijska tehnologija
  • P, PI , PID regulatora
  • Regulacijski sustavi bez izjednačenja / s izjednačenjem
  • Princip djelovanja industrijskih regulatora – pobude, odzivi
  • Bürkert regulator – karakteristike i tehnički podaci
  • Podešavanje parametara regulatora
  • Metoda Ziegler-NicholsŽ

Vježbe:

Svaki sudionik samostalno rješava zadatke iz prakse, spaja regulatore na didaktičkoj opremi te vrši podešavanje, određuje kritično pojačanje (granicu stabilnosti), izračunava parametre regulacije (iz tablice).

Trajanje: 3 dana (cca 24 š.s.)

Nastavni materijal:

Svaki polaznik dobiva nastavne materijale koji se sastoje od priručnika, elektroničkih materijala i vježbi rađenih na seminaru.

Podijeli:

Možda će vas zanimati

EP-1 ELEKTROPNEUMATIKA

Cilj:Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektropneumatike i metode elektropneumatskog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog elektropneumatskog sustava. Sadržaj

VIŠE »

EH-1 ELEKTROHIDRAULIKA

Cilj: Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektrohidraulike i metode elektrohidrauličkog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog elektrohidrauličkog sustava.

VIŠE »

PH-1 PROPORCIONALNA HIDRAULIKA

Cilj:Polaznika seminara osposobiti za samostalan rad u praksi pri projektiranju proporcionalnog hidrauličkog sustava. Sadržaj seminara: Signalni tok proporcionalne hidraulike Proporcionalni ventili, dizajn i način rada

VIŠE »

P-1 PNEUMATIKA

Cilj:Na seminaru polaznike se upoznaje s zakonitostima pneumatike i pneumatskog upravljanja. Polaznici nakon ovog seminara samostalno mogu napraviti pneumatske sheme s jednim cilindrom, nacrtati shemu

VIŠE »