O školi-ravnateljica

O ŠKOLI

RAVNATELJICA  –  ĐURĐICA FUŠTAR, prof.

VIZIJA

 • cjeloživotno učenje svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa u pozitivnom ozračju, s naglaskom na zadovoljavanje potreba svakog učenika prema stjecanju općeobrazovnih i strukovnih kompetencija
 • usmjeravanje svih aktivnosti koje će doprinijeti kvaliteti odgojno-obrazovnog rada i zadovoljavanju svih uvjeta i zahtjeva za postanak Regionalnog centra kompetentnosti (RCK) …

MISIJA

 • osiguravanje uvjeta za uspjeh svakog učenika
 • otvoreno komuniciranje između svih sudionika odgojno-obrazovnog procesa
 • korištenje različitih metoda i oblika rada te stilova učenja i poučavanja
 • suvremeno opremanje i optimalno korištenje nastavne tehnike i tehnologije
 • organiziranje pedagoško-psiholoških radionica obrazovanja, zdravstvenog odgoja, ekološke i energetske problematike i dr.
 • nastavak provođenja EU i drugih projekata s aktivnim uključivanjem učenika
 • samovrednovanje i vanjsko vrednovanje
 • usmjeravanje svih aktivnosti za postanak Regionalnog centra kompetentnosti (RCK)…

MOTO

 • Nomen est omen!

Možda
će vas zanimati