Skip to content

S Tošom kroz Zagreb

od ulične fotografije do (virtualne) umjetničke izložbe

Umjetničko-povijesni projekt

Tko je Tošo Dabac?

Tošo Dabac bio je hrvatski fotograf poznat širom svijeta te neizostavna ličnost hrvatske moderne umjetnosti. Volio je život, promatranje ljudi i njihovu povijest. Njegova priča počinje početkom 20. stoljeća u malenom selu Nova Rača. S jedanaest godina seli se u Samobor, a kasnije pohađa Klasičnu gimnaziju u Zagrebu. U tom vremenu, 1925. godine, nastaje najstarija sačuvana Tošina fotografija pod nazivom Panorama Samobora. Nakon gimnazije, započinje studij prava koji napušta i počinje se baviti filmom, što već može biti naznaka njegovog budućeg djelovanja. Možda je baš to bio razlog za kupnju prvog fotografskog aparata s dvadeset i dvije godine. Ubrzo postaje jedan od najvažnijih kroničara godina krize, siromaštva i nezaposlenosti.

Who is Tošo Dabac?

Tošo Dabac was a Croatian worldwide known photographer and an indispensable figure in Croatian modern art. He loved life, observing people and their history. His story began at the beginning of the 20th century in the small village of Nova Rača. At the age of eleven, he moved to Samobor, and later attended the Classical Gymnasium in Zagreb. During that time, in 1925, his oldest preserved photograph titled Panorama Samobora was created. After gymnasium, he started studying law but abandoned it to pursue filmmaking, which could be seen as an indication of his future endeavors. Perhaps that was the reason for purchasing his first camera at the age of 22. He soon became one of the most important chroniclers of the years of crisis, poverty, and unemployment.

· Aktivnosti ·

Katalog izložbe

Kao rezultat rada na cjelopkupnom projektu predstavljamo vam digitalnu publikaciju “S Tošom kroz Zagreb”.

Nositelji projekta

Tko su naši učenici fotografi, povijesni istraživači i prevodioci?

Otvorenje izložbe

Izložba učeničkih radova kao rezultat višemjesečnog rada upoznavanja naših učenika s poviješću i kulturnom baštinom grada.

Jezični izazov

Smislenim prenošenjem sadržaja učeničkih radova o kulturno-povijesnim znamenitostima Zagreba, naslova fotografija i podataka o izvorima korištenim u pisanju tekstova učenici […]

Povijesna istraživanja

Fotografije Toše Dabca bile su izvor za istraživački rad učenika drugih razreda u sklopu nastave suvremene hrvatske povijesti.

Posjet Arhivu Tošo Dabac

Učenici su posjetili Muzej suvremene umjetnosti kako bi se bolje upoznali s radom našeg velikog fotografa Toše Dabca.

Fotografiranje lokacija

Učenici fotografi, pokušavajući pronaći identičnu poziciju i kut snimanja te vlastitom reinterpretacijom, stvaraju seriju digitalnih fotografija Zagreba kakva danas poznajemo.

· Digitalna karta  /  Digital pin map ·

· Naš tim ·

Snježana Čanađija

Profesorica hrvatskog i talijanskog jezika i književnosti. Na ovom projektu zadužena za korekturu i lektoriranje tekstova učenika te promociju kroz školski list Ruđer info.

Ivana Čavec

Profesorica španjolskog jezika i književnosti i povijesti. Na projektu zadužena za upoznavanje učenika s lokalnom povijesti u obliku malih istraživačkih radova o gradu Zagrebu.

Maša Kohut

Profesorica engleskog i njemačkog jezika i književnosti. Radila je lekturu i korekturu učeničkih prijevoda povijesnih tekstova na engleski jezik. Zagovornica višejezičnosti, brige o mentalnom zdravlju te važnosti čitanja na stranim jezicima i općenito.

Margareta Kovač

Magistra psihologije. Surađivala s voditeljicom u osmišljavanju projekta. Zajednički smo pokušale naglasiti važnost prihvaćanja nesavršenosti, kako sebe, tako i okoline, kroz pozlaćivanje pukotina u školskom izložbenom prostoru, što ovaj projekt čini dijelom školskog preventivnog programa.

Maja Medenjak

Profesorica hrvatskoga jezika i književnosti i diplomirani bibliotekar. Voditeljica projekta te, kao zaljubljenica u umjetnost, podrška učenicima za što uspješnije izražavanje kroz medij fotografije. 

Fotografije preuzete iz Arhiva Tošo Dabac, pri Muzeju suvremene umjetnosti, vlasnik Grad Zagreb.

Projekt je realiziran uz financijsku potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja.