O nama

Kad si u dvojbi,

dođi u knjižnicu.

Image by jcomp on Freepik

Osnutkom Tehničke škole Ruđera Boškovića osnovana je i školska knjižnica smještena u prizemlju zgrade – hodnik prema C objektu, prostorija III-39. Iako prostorno mala, sadrži bogat fond lektire, lijepe književnosti, stručne literature i serijskih publikacija.

Podijeljena je u dvije prostorije, manju namijenjenu za rad s učenicima u kojoj su smješteni časopisi i referentna zbirka, te veću prostoriju u kojoj se nalazi cjelokupni fond knjižnice: stručna literatura raspoređena prema stručnim skupinama, lektira i bogata zbirka beletristike. Ukupni fond knjižnice obuhvaća oko 9.500 svezaka i 14 različitih vrsta časopisa koji se svake godine obogaćuje novim naslovima.

Učenicima i djelatnicima Škole omogućeno je posuđivanje knjiga tijekom cijele školske godine. Korisnicima nastojimo biti od pomoći pri pisanju radova i obavljanju zadataka, pretraživanju informacija, odabiru i pronalaženju građe te rješavanju informacijskih upita. Povećavanjem knjižničnog fonda, informiranjem učenika i nastavnika, stvaranjem računalne baze podataka, uvođenjem svih nositelja informacija i standardizacijom njihove obrade osiguravamo dostupnost informacija svim korisnicima školske knjižnice. Također, edukacijom korisnika kroz satove informacijske pismenosti te provođenjem plana knjižničnog obrazovanja, promoviranjem važnijih datuma i događaja nastojimo osposobiti naše učenice i učenike za život odgovornih građana i građanki.

Jedna od uloga suvremene knjižnice je i osposobiti svoje učenike i učenice da u mnoštvu dostupnih izvora mogu prepoznati one relevantne i pouzdane. Knjižnice/knjižničari imaju odgovornost potaknuti na kritičko promišljanje i vrednovanje lako dostupnih informacija i sadržaja.

Kroz različite projekte, kao što su Lektira na mreži, Ruđer Podcast ili foto projekti, nastojimo motivirati učenike za drugačije oblike učenja i izražavanja. Razvijanjem vlastitih sposobnosti i vještina, koje često nisu dio redovnog nastavnog procesa, naši učenici mogu ostvariti dodatne benefite kao što su: rad u timu, mogućnost sagledavanja problema iz druge perspektive, usavršavanje vlastitih prezentacijskih vještina, saznanja kako konceptualno rješavati probleme pred kojima se u budućnosti mogu naći, usavršavanje tehničkih znanja montaže videa i obrade fotografije, razvoj socijalnih vještina, lijepog ponašanja i jezičnog izražavanja itd. 

Školska knjižnica sastavni je dio svake suvremene škole. Od trenutka napuštanja tradicionalne uloge okrenutosti korisniku i njegovom individualnom zahtjevu postaje medijski centar otvoren za promjene i nove izazove.