Kategorije
Vijesti

Lektira na mreži – 2. faza

Projekt pomoću kojeg mijenjamo pogled na lektirno djelo te potičemo na vlastitu interpretaciju iz pozicije suvremenog čitatelja.

ŠTO SMO NAPRAVILI?

Na početku školske godine prijavili smo se na projekt pod nazivom Lektira na mreži. Cilj projekta je educirati, motivirati, usmjeriti i potaknuti učenike na korištenje novih načina rješavanja problema, novih oblika kreativnog izražavanja te na otvorenost prema drugačijem i novom. Čitanjem lektire staviti naglasak na različitost interpretacije, kreativnost te istovremenu mogućnost korištenja novih tehnologija. 

TKO JE ODABRAN U 2. FAZI PROJEKTA?

U 2. fazi projekta zadatak je bio osmisliti klikolovku (clickbait) objavu na temu tri unaprijed odabrana književna djela. Mentori iz 74 srednjih škola vrednovalo je ukupno 66 rada i među 33 najbolja našao se i rad Ivana Kriletića iz 2.D razrednog odjela.

ŠTO SADA?

Da bi Ivano prikupio još bodova, potrebni su mu i glasovi javnosti. Pritisnite svoj like na poveznici, rad pod oznakom LNM242 te na taj način pomognite našem učeniku da ostvari još bolji rezultat.