Kategorije
Vijesti

Lektira na mreži – 1. faza

Projekt pomoću kojeg mijenjamo pogled na lektirno djelo te potičemo na vlastitu interpretaciju iz pozicije suvremenog čitatelja.

ŠTO SMO NAPRAVILI?

Na početku školske godine prijavili smo se na projekt pod nazivom Lektira na mreži. Cilj projekta je educirati, motivirati, usmjeriti i potaknuti učenike na korištenje novih načina rješavanja problema, novih oblika kreativnog izražavanja te na otvorenost prema drugačijem i novom. Čitanjem lektire staviti naglasak na različitost interpretacije, kreativnost te istovremenu mogućnost korištenja novih tehnologija. 

TKO JE ODABRAN?

U prvoj fazi projekta zadatak je bio osmisliti lažnu Facebook objavu na temu Shakespearovog Hamleta. Od šezdesetak učeničkih kreativnih uradaka, uz pomoć Ivane Koletić, prof., odabrali smo njih pet i poslali na natječaj. Mentori iz 74 srednjih škola vrednovalo je ukupno 173 rada, a među njima našla se i lažna Facebook objava Nikole Jandrića iz 3.N razrednog odjela.

ŠTO SADA?

Da bi Nikola prikupio još bodova, potrebni su mu i glasovi javnosti. Pritisnite svoj like na poveznici, rad pod oznakom LNM153 te na taj način pomognite Nikoli da ostvari još bolji rezultat.