Kategorije
Vijesti

Noviteti

Predstavljamo stručnu literaturu kojom smo upotpunili fond.

Astrofizika za ljude u žurbi, Neil de Grasse Tyson. Malo je onih koji imaju dovoljno vremena za razmišljanje o svemiru, zato Tyson sažeto, jasno i s mnogo humora svemir približava Zamlji.

Tamna materija, tamna energija, Richard Panek. Dramatična priča o znanstvenicima i njihovim naporima da proniknu u tajne nepojmljivo velikog prostora o kojem tako malo znamo.

Jesmo li sami u svemiru?, Jean Heidmann,… Odgovor na ovo često pitanje knjiga donosi u obliku niza razgovora sa četiri vodeća francuska znanstvenika.

Kako napraviti vremenski stroj, Paul Davies. Pitanje koje već stoljećima zaokuplja ljudski um ponukalo je svjetski poznatog fizičara P. Davisa da prouči kakve su mogućnosti da se nešto takvo ostvari.

Računalo i mozak, John von Neumann. Knjiga napisana prije više od pola stoljeća, opsegom nevelika, jednog od najvećih matematičara 20. st., daleko je od toga da bi bila zastarjela. 

Digitalna biologija: kako priroda preoblikuje našu tehnologiju, Peter J. Bentley. Intrigantna knjiga koja se bavi odnosom digitalnog svijeta i sustava s biološkim. Spojevi i mutacije ova dva suprotstavljena, ali ipak slična svijeta, mogli bi u budućnosti postati stvarnost.

Darwinova opasna ideja: evolucija i smisao života, Daniel C. Dennet. U knjizi koja je istovremeno revolucionarna i razumljiva autor fokusira svoj nepogrešivo logičan um na teoriju prirodne selekcije, pokazujući kako Darwinova velika ideja preobražava i rasvjetljuje naš tradicionalni pogled na čovjekovo mjesto u svemiru.

Stakleni kavez: kako računala mijenjaju nas, Nicholas Carr. U knjizi informatički filozof Nicholas Carr istražuje radikalan učinak našeg sve jačeg oslanjanja na računala i robote – i posljedice za našu budućnost.

Blesimetar drugi: šest godina stariji, nimalo pametniji, Saša Ceci. Baš kao i u prvoj knjizi, riječ je o kompilaciji tekstova u kojima autor nastoji govoriti o znanstvenoj istini bilo da se radi o cijepljenju, GMO-u, globalnom zatopljenju ili nuklearnoj energiji.

Naučite Python, Allen B. Downey. Priručnik namijenjen svima onima koji žele savladati ovaj programski jezik korak po korak.

Python za znatiželjne: sasvim drukčiji pogled na programiranje, Zoran Kalafatić,… Knjiga je koncipirana tako da bude korisna literatura programerima (i onima koji će to tek postati) s različitim predznanjima, uključujući samouke entuzijaste, učenike, studente, istraživače, inženjere…

Izrada primjenskih programa u Pythonu: priručnik za prirodoslovno-matematičke gimnazije, Predrag Brođanac,…  Priručnik je nadogradnja dvaju prethodnih udžbenika Rješavanje problema programiranjem u Pythonu i Napredno rješavanje problema programiranjem u Pythonu istih autora.

Programiranje: u programskim jezicima Python i Visual Basic zbrka zadataka, Matija Varga. Metodički priručnik prilagođen korištenju u nastavi iz kolegija na kojima se izučavaju koncepti programiranja u programskim jezicima Visual Basic i/ili Python.

Metodičko-didaktički priručnik za poučavanje programiranja u C i C++ programskim jezicima prema Addie modelu, Vladimir Šimović,… Knjiga obiluje programskim primjerima i grafičkim prikazima koji olakšavaju učenicima i studentima savladavanje koncepata programiranja u jezicima C/C++.

Baze podataka, Robert Manger.  Knjiga pokriva teme koje se obično susreću u udžbenicima o relacijskim bazama podataka.

Upravljanje podacima, Mladen Varga. Knjiga se bavi organizacijom podataka u računalno podržanom informacijskom sustavu, načinima korištenja podacima i njihovom obradom pri obavljanju izvršnih, upravljačkih i drugih poslova.

Strukture podataka i algoritmi, Robert Manger. Sadržaj ove knjige temelj je i preduvjet za bavljenje naprednijim računarskim disciplinama.

Softversko inženjerstvo, Robert Manger. Udžbenik donosi osnovne pojmove, modele i metode softverskog inženjerstva, govori o pojedinim fazama ili aspektima razvoja softvera te o ponovnoj upotrebi razvijenog softvera.

Operacijska istraživanja, Zrinka Lukač, Luka Neralić. U knjizi su dani pojašnjeni modelski pristupi operacijskih istraživanja, problemi transporta i dodjeljivanja, optimizacija na mrežama te cjelobrojno i višekriterijsko programiranje.

Arduino kroz jednostavne primjere, Paolo Zenzerović. Svojevrsni uvod u svijet mikrokontrolera i programiranja, namijenjen i početnicima, ali i onima koji imaju iskustva u tom području.

Osnove projektiranja električkih uređaja, Ivan Flegar. Jednu od osnovnih djelatnosti svakog elektroinženjera autor obrađuje prezentacijom inženjerskih metoda, načela i smjernica bitnih za projektiranje električkih uređaja.

Osnove elektrotehnike 1: udžbenik i zbirka zadataka, Branislav Kuzmanović, Zoran Baus. Autori ob­ra­đuju teme po­treb­ne za izu­ča­va­nje struč­nih pre­dme­ta iz područja elek­tro­teh­ni­ke.

Osnove elektrotehnike 2: udžbenik i zbirka zadataka, Branislav Kuzmanović. Građa po­je­di­nih po­glav­lja pre­ds­tav­lja zao­kru­žen skup tema iz po­dru­čja elek­tro­teh­ni­ke za mreže is­to­s­mjer­ne i iz­mje­nič­ne elek­tri­čke ve­li­či­ne.

Prijenos zvuka, Hrvoje Domitrović. Čitatelji se mogu upoznati s osnovnim principima prijenosa zvučne informacije od mjesta nastanka do prijema.

Uradi sam: gledaj kako pa napravi tako, Julian Cassell,… Budi majstor i popravi sam! Knjiga nudi jednostavne i razumljive savjete i tehnike, od brzog učvršćivanja do većih projekata.

Elektrane i okoliš, Danilo Feretić… Autori problematiziraju odnos elektrana i okoliša te se bave pitanjima koji taj odnos uvjetuju: sadašnja i buduća potrošnja električne i ukupne energije u svijetu i u Hrvatskoj, analiza tipova elektrana i energenata te emisije.

Okoliš i održivi razvoj, Nevenko Herceg. Sveučilišni udžbenik koji okuplja temeljna znanja o okolišu, a prikazuje i različite koncepte i ideje za probleme kompleksnog područja održivog upravljanja okolišem.

Život na našem planetu: moje svjedočanstvo i vizija budućnosti, David Attenborough. Autor nagalašava kako imamo još jednu, posljednju priliku, da sebi stvorimo savršen dom i obnovimo svijet koji smo naslijedili. Sve što je potrebno jest volja da to učinimo.

Fosilni kapital: uspon parnoga pogona i korijeni globalnog zatopljenja, Andreas Malm. Švedski ekolog i publicist Andreas Malm donosi inovativan, detaljno potkrijepljen povijesni pregled udruživanja fosilnoga industrijskog pogona i kapitalističke ekonomije.

Leksikon socijalne ekologije, Ivan Cifrić. Vrijedno djelo iz područja socijalne ekologije koje kroz niz natuknica povezuje različita znanstvena područja i discipline: sociologiju, filozofiju, ekologiju, biologiju, teologiju, antropologiju, pedagogiju… 

Stvorenje: poziv za spas života na Zemlji / E. O.Wilson. Harvardski biolog Wilson suočava nas sa činjenicama koje govore o dramatičnom urušavanju biološke raznolikosti našeg planeta. 

Izazov klimatskih promjena: što nam je činiti – sada, Mojib Latif. Autor, meteorolog i klimatolog, o temi klimatskih promjena govori činjenično, tumačeći svakodnevnim jezikom podatke i projekcije, složenu međuigru Sunca, Zemlje i njezine atmosfere, mora, biokemije i naših aktivnosti.

Evolucija: priča o životu na Zemlji, tekst Jay Hosler; ilustracije Kevin Cannon, Zader Cannon. Zabavan i razumljiv stripovski prikaz jedne od najvažnijih tema na svijetu: kako je nastao život na Zemlji. Bogata pripovijest koja seže od atoma do planeta, od stanične simbioze do masovnih izumiranja.

Smrt prirode: čovječanstvo, klimatske promjene i priroda, Bill McKibben. Stoljećima čovječanstvo uzima prirodu zdravo za gotovo. Autor knjige poziva na radikalnu akciju i promjenu odnosa prema prirodi, o čemu nam svima ovisi opstanak na Zemlji.

Šesto izumiranje, Elizabeth Kolbert. U uzbudljivom, zabavnom i zanimljivom štivu, Elizabeth Kolbert, piše zašto su i kako ljudi promijenili život na planetu kao što to dosad nije uspjela nijedna druga vrsta.

Repetitorij elementarne matematike: zadatci s klasifikacijskih ispita, priredio Matko Ferić. Knjiga može pomoći kod utvrđivanja predznanja iz područja matematike za upis na studij pojedinih tehničkih fakulteta.

Međunarodne matematičke olimpijade: zbirka riješenih zadataka, priredio Željko Hanjš. Zbirka će biti od koristi natjecateljima iz matematike, ali i svima onima koji su željni rješavati zanimljive i zahtjevnije matematičke zadatke.

Fizika: repetitorij za pripremu ispita i državnu maturu, Tadeusz Molenda. Repetitorij sadrži objašnjenje osnovnih pojmova i odgovarajuće formule iz mehanike, termodinamike, elektromagnetizma, optike, atomske i nuklearne fizike itd. Odlično će poslužiti za pripremu prijemnih ispita i državne mature.

Čitanjem do (spo)razumijevanja: od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti, Anita Peti-Stantić. Polazeći od čitanja kao složene aktivnosti autorica ističe važnost rada na strukturiranju intelektualnoga vokabulara mladih i upućivanja u strukture teksta.

Čitatelju, vrati se kući: čitateljski mozak u digitalnom svijetu, Maryanne Wolf. Autorica piše o budućnosti čitateljskog mozga i promjenama u našim sposobnostima kritičkog mišljenja, empatije i promišljanja dok postajemo sve ovisniji o digitalnim tehnologijama.

Učiti se može naučiti: razvoj vještina učenja u nastavi, Maja Jerčić. Ova je knjiga namijenjena svima koji su profesionalno uključeni u odgojno-obrazovni proces. Objašnjava i približava umijeće učenja suvremenom kontekstu.

Psihologija čitanja: od motivacije do razumijevanja, Mira Čudina-Obradović. Cjelokupno školovanje počiva na kvalitetnom čitanju s razumijevanjem, a knjiga nas upoznaje sa čimbenicima koji utječu na razvoj čitalačke vještine kako bi se postigla bolja kvaliteta podučavanja, uspješnost i motiviranost.

Uvod u neuroznanost učenja i pamćenja: priručnik za izborni predmet učenje i pamćenje, Goran Šimić i suradnici. Knjiga će na pristupačan način uvesti zainteresiranog čitatelja u spoznaje proizašle iz suvremenih istraživanja procesa učenja i pamćenja.

Edukacijska psihologija, Anita Woolfolk. Ovo izdanje nastavlja naglašavati edukacijske implikacije i primjene istraživanja dječjeg razvoja, kognitivnih znanosti, učenja, poučavanja i vrednovanja.

Razumijevanje otuđenja od roditelja, Karen Woodall i Nick Woodall. Knjiga prije svega pomaže roditeljima koji proživljavaju gubitak odnosa s djetetom nakon razvoda, no koristit će stručnjacima iz područja pedagogije, psihologije, socijalnim radnicima, odgajateljima, učiteljima…

Od suradnje do partnerstva obitelji, odgojno-obrazovne ustanove i zajednice, Maja Ljubetić. U knjizi je razmatrana obitelj i odgojno-obrazovne ustanove s njihovim specifičnostima i resursima koje imaju i koje mogu i trebaju staviti u funkciju izgradnje kvalitetnih partnerskih odnosa.

Školovanje od kuće i nastava na daljinu u vrijeme HR-COVID-19, Ivana Batarelo Kokić… Tekst vodi čitatelja prema shvaćanju nove uloge učitelja, učenika, roditelja, škole i obitelji u doba globalne krize koja je otvorila brojna nova pitanja.

Obrazovanje kao izazov, Konrad Paul Liessmann. Obrazovanje je jedna od glavnih tema u svim sferama javnosti suvremenih društava. U sklopu moralnog diskursa, Liessmann, razmišlja o duhu vremena i o tome zbog čega je tako neugodan susret s obrazovanim čovjekom.

Kako sačuvati mentalno zdravlje u doba podjela, Elif Shafak. Književnica i aktivistica Elif Shafak, finalistica nagrade Booker, daje svoj pogled na svijet oko nas, a koji je danas, više nego ikad, obilježen nepravdom, podjelama, patnjom i, najnovijom ugrozom, pandemijskom krizom. 

Imati hrabrosti ne svidjeti se drugima: filozofski roman o potrazi za istinskom srećom, Ichiro Kishimi, Fumitake Koga. Filozof i pisac udružili su znanje i vještinu kako bi odgovorili na mnoga egzistencijalna pitanja u obliku dijaloga između filozofa i mladića.

Mozak i muzika: znanost o jednoj ljudskoj opsesiji, Daniel J. Levitin. Autor nam nastoji približiti najnovije spoznaje iz područja neuroznanosti glazbe kao obrazovanom čitatelju laiku objašnjavajući pojmove s aspekta kako ih mozak interpretira i procesuira.

Digitalno doba: masovni mediji i digitalna kultura, uredila Nada Zgrabljić Rotar. Dvadeset i pet stručnjaka analizira što digitalno doba znači za medije, publiku i profesije te kako je digitalno doba promijenilo društvo, kulturu i umjetnost.

Noam Chomsky i kritika suvremenih masmedija, Nenad Vertovšek. Noam Chomsky u ovom radu polazi od toga kako je nužno razmotriti i definirati načela prevencije od još jedne čovjekove ovisnosti koja posreduje njegovo oslobođenje – ovisnosti o medijskoj slici svijeta.

Ludilo gomile: rod, rasa i identitet, Douglas Murray. Otkriva zapanjujuće nove kulturološke ratove na radnim mjestima, sveučilištima, u školama i domovima, a sve u ime društvene pravde, politike identiteta i “intersekcionalnosti”.

Jeziku je svejedno, Anđel Starčević,… Trojica autora govore o neobičnoj situaciji da tumače ono što je u modernoj znanosti o jeziku samorazumljivo i općeprihvaćeno:  jezik se mijenja, a trajna i dinamična interakcija standarda prirodna je i poticajna za razvoj jezika.

Rječnik hrvatskih animalističkih frazema, Ivana Vidović Bolt,… Prvi takav rječnik u Hrvatskoj, a jedinstven je i inovativan i izvan granica Hrvatske jer frazeološke rječnike animalističkih frazema ne nalazimo gotovo nigdje u slavenskom svijetu.

Kreativni pristup lektiri, Marina Gabelica, Dubravka Težak. U knjizi se prikazuje detaljan pregled sastavnica potrebnih za razumijevanje književnosti u nastavi te lektire kao sredstva poticanja čitanja.

Biblijski simboli: teološki pojmovnik, Maurice Cocagnac. Djelo prikuplja glavne simbole kako bi se omogućilo njihovo međusobno osvjetljavanje, srodnošću ili kontrastom.

Kršćanska mitologija: svetkovine, obredi i mitovi srednjega vijeka, Philippe Walter. Tek nedavno su se povjesničari religije složili da kršćanstvo na Zapadu nije nastalo samo od sebe i da se nije izgradilo polazeći ni od čega.

Osnove poduzetništva, Damir Ribić,… Knjiga može biti iznimno korisna svima koji su zainteresirani za temu poduzetništva i poduzetničkog načina razmišljanja te budućim malim poduzetnicima koji nisu stjecali formalnu naobrazbu iz domene poduzetništva.

Marketing malih i srednjih poduzeća, Nataša Renko,… Priručnik nudi specifična znanja iz marketinga koja će ubrzati ulazak studenta u poslovni svijet, a malim i srednjim poduzetnicima te početnicima u poduzetništvu biti nadahnuće i poticaj u traganju za što uspješnijim poslovnim rješenjima.

Osnove strateškog marketinga, Jurica Pavičić,… Knjiga sadrži relevantno gradivo iz područja marketinga i strateškog upravljanja zajedno s aktualnim studijama slučajeva koji ilustriraju praktične probleme iz svakidašnje poslovne prakse.

Što sam rekao kćeri o ekonomiji, Janis Varufakis. Uvjeren da svijet može biti bolje mjesto, s fokusom na velika pitanja socijalne ekonomije, bivši grčki ministar financija, u zamišljenom razgovoru s kćeri, objašnjava elemente ekonomije koji su ljude doveli do ruba egzistencije.

Oxford Practice Grammar with answers: Intermediate, John Eastwood. Gramatika za nastavu, ali i samostalno učenje s puno detalja i i praktičnim zadacima.

Oxford English Grammar Course: Advanced: A grammar practice book for advanced students of English with answers, Michael Swan and Catharine Walter. Gramatika engleskoga jezika.

Oxford Word Skills, Ruth Gairns and Stuart Redman. Nagrađivani priručnik za usvajanje vokabulara iz različitih područja sa zadacima za samostalan rad ili za uporabu u nastavi.

Idioms and Phrasal Verbs: Intermediate, Ruth Gairns and Stuart Redman. Kratke i jasne prezentacijske vježbe za poboljšanje vokabulara i jezičnih vještina.

Oxford Preparation and Practice for Cambridge English: First for Schools: Exam Trainer with 7 practice tests with key. Knjiga može biti pomoć za postizanje uspjeha na ispitu Cambridge English za B2 razinu.

Cambridge English First Practice Tests: five tests for the Cambridge English, Mark Harrison. 

Cambridge English Advanced Practice Tests: Five tests for the Cambridge English: Advanced exam, Mark Harrison. 

Images, Jamie Keddie. Priručnik daje uvid u mogućnosti korištenja širokog spektra multimedije za pomoć u nastavi.

Special Educational Needs, Marie Delaney. Priručnik s jasnim i praktičnim savjetima za planiranje nastave te pomaže učiteljima da prepoznaju glavne vrste SEN-a te dođu do rješenja problema pri učenju.

Mixed-Ability Teaching, Edmund Dudley and Erika Osvath. Priručnik može biti pomoć pri učinkovitom pripremanju nastave za skupine koje karakteriziraju mješovite sposobnosti.

Gandhi, Rowena Akinyemi. Lektira na engleskome jeziku.

Nelson Mandela, Rowena Akinyemi. Lektira na engleskome jeziku.

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena.