ŽUPANIJSKO NATJECANJE RAZVOJ SOFTVERA

ŽUPANIJSKO NATJECANJE RAZVOJ SOFTVERA

Rezultati Županijskog natjecanja Razvoj softvera održanog 17. veljače 2023 godine s početkom u 13:15 sati.

Natjecanje se održalo u OŠ Ante Kovačića, Kotarnica 17, 10090 Zagreb.

 

Ime i prezime

Naziv rada

Mentori/ica

Osvojeno mjesto

Roko Dobovičnik (3G)

Luka Dimjašević (3G)

Borna Flinta (3g)

Raspored Bot

Sanja Srdelić

1.

Mario Janječić (2D)

Matija Šild (2D)

Invizi Bot

Dijana Kopić

9.

Matija Antun Durrigl (4C)

ListMaker

Sanja Srdelić

10.

Dorotea Kureš (4C)

FriendMe

Dijana Kopić

12.

Gabrijel Šiljevinac (4G)

Fran Plevko (4G)

GP_TradingAI

Sanja Srdelić

13.

Frane Ninić (3C)

Jan Gradanjski  (3C)

Dorotea Bole (3C)

Vinylist

Ivan Jurić

14.

Karlo Kralj (3A)

Jan Šmalc (3A)

Jan Bencek (3A)

FunTasklt

Dijana Kopić

17

Antoni Fabrični (4C)

Webshop

Dijana Kopić

18