Vijeće učenika

VIJEĆE UČENIKA školska godina 2017./2018.

Vijeće učenika će aktivno uključiti u svoj rad ukupno 40 učenika.

Učenika
razrednih odjela
predstavnika učenika
SJEDNICE VIJEĆA UČENIKA

Vijeće učenika će u školskoj godini 2017./2018., uključiti aktivno u svoj rad ukupno 40 učenika. Iz svakog razrednog odjela izabran je po jedan predstavnik, ujedno predsjednik razrednog odjela. Izbor predstavnika učenika obavljen je na prvom satu razrednika prvog nastavnog dana 4. rujna 2017. godine.

Konstituirajuću sjednica Vijeća učenika sazvao je zamjenik ravnateljice Emil Šatalić, mag. phys., koji je ujedno i rukovodio radom sjednice do izbora predsjednika Vijeća učenika. Za predsjednika Vijeća učenika izabran je Dario Meštrović iz 3.H razrednog odjela, koji je ujedno i predstavnik učenika u Povjerenstvu za kvalitetu. Za zamjenika predsjednika Vijeća učenika izabran je Ante Paradžik iz 2.D razrednog odjela.

Predsjednik vijeća učenika Dario Meštrović će sazivati, voditi i koordinirati sjednice, te prema potrebi, na sjednice pozivati ravnateljicu, stručne suradnice i/ ili nastavnike koji su voljni pridonijeti kvaliteti rada Vijeća učenika.

Vijeće učenika će se uključivati i u volonterske akcije udruge D.U.R., u suradnji s koordinatoricom nastavnicom Vericom Stepić, opt.

Tijekom školske godine planira se održati najmanje četiri sjednice.

ČLANOVI vijeće učenika po smjenama

POSLOVI VIJEĆA UČENIKA

– priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju;
– izvješćuje Pravobranitelja za djecu o problemima učenika;
– predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga;
– daje sugestije glede provedbe izleta i ekskurzija;
– predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi,
– pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza;
– skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj skrbi učenika;
– predlaže ravnateljici, Nastavničkom vijeću i Školskom odboru mjere za promicanje prava i interesa učenika;
– predlaže kandidate za Savjet mladih Grada Zagreba;
– raspravlja o Etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi i Kućnom redu prije njihova donošenja;
– obavlja druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima.


Posebno u školskoj godini 2017./2018., Vijeće učenika će se baviti:
– osmišljavanjem i aktivnim uključivanjem u obilježavanje blagdana, obljetnica, natjecanja, smotri, susreta,
u Školi, posebice DANA ŠKOLE, subota 18. i 19. svibnja 2018.;
– pokretanjem i provedbom raznih humanitarnih akcija u Školi;
– podržavanjem akcija DDK i CK, kao i sudjelovanjem u volonterskim projektima;
– aktivnostima vezanim uz Josipa Ruđera Boškovića: kviz znanja, učeničke prezentacije, prigodne izložbe u
suradnji s voditeljicom Foto-kino kluba Ruđer i knjižničarkom
– aktivnostima u školskoj knjižnici
– sportskim susretima i natjecanjima – 29. 9. 2017. i tijekom svibnja 2018.
– sudjelovanjem u osmišljavanju kreativnih radionica;
– planiranjem izvanučioničke nastave u skladu s propisima;
– aktivnostima s Eko patrolom;
– analizom Programa rada Vijeća;
– samovrednovanjem u suradnji s Povjerenstvom za kvalitetu.