Vijeće učenika

VIJEĆE UČENIKA školska godina 2018./2019.

Vijeće učenika će aktivno uključiti u svoj rad ukupno 40 učenika.

Učenika
razrednih odjela
predstavnika učenika
SJEDNICE VIJEĆA UČENIKA

Vijeće učenika će u školskoj godini 2018/2019., uključiti aktivno u svoj rad ukupno 40 učenika. Iz svakog razrednog odjela izabrat će po jedan predstavnik, ujedno predsjednik razrednog odjela. I

USKORO ČLANOVI VIJEĆA UČENIKA

ČLANOVI vijeće učenika po smjenama

POSLOVI VIJEĆA UČENIKA

– priprema i daje prijedloge tijelima Škole o pitanjima važnim za učenike, njihov rad i rezultate u obrazovanju;
– izvješćuje Pravobranitelja za djecu o problemima učenika;
– predlaže osnivanje učeničkih klubova i udruga;
– daje sugestije glede provedbe izleta i ekskurzija;
– predlaže mjere poboljšanja uvjeta rada u Školi,
– pomaže učenicima u izvršenju školskih i izvanškolskih obveza;
– skrbi o socijalnoj i zdravstvenoj skrbi učenika;
– predlaže ravnateljici, Nastavničkom vijeću i Školskom odboru mjere za promicanje prava i interesa učenika;
– predlaže kandidate za Savjet mladih Grada Zagreba;
– raspravlja o Etičkom kodeksu neposrednih nositelja odgojno-obrazovne djelatnosti u Školi i Kućnom redu prije njihova donošenja;
– obavlja druge poslove određene Statutom i drugim općim aktima.