VESLANJE NA JARUNU

SPORT

Veslanje na Jarunu s ekipicom TŠRB; KK Končar

Ekipica iz 3.a je uživala na Jarunu. Nadamo se da će vas video uradak Josipa Kolića potaknuti da i vi što više odlazite i uživate u prirodi.

Pokreni video