SEMINAR ZA CERTIFICIRANJE MONTERA FOTONAPONSKIH ELEKTRANA

SEMINAR ZA CERTIFICIRANJE MONTERA FOTONAPONSKIH ELEKTRANA

solar panels on brown wooden dock

TERMIN

SEMINARA ZA CERTIFICIRANJE MONTERA FOTONAPONSKI ELEKTRANA

od 16. do 20. siječnja 2023.

 POPUNJEN!

Uvjet za stjecanje statusa certificiranog montera solarnih fotonaponskih elektrana:
1. Zanimanje iz područja elektrotehnike s radnim iskustvom

Razina kvalifikacije i potrebno radno iskustvo
4.1- trogodišnje strukovno obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja,  5 godina
4.2 – četverogodišnje strukovno obrazovanje elektro. usmjerenja,  3 godine
5 i više obrazovanje elektrotehničkog usmjerenja,  2 godine

Zanimanje se potvrđuje preslikom odgovarajuće svjedodžbe ili diplome.
Radno iskustvo se potvrđuje potvrdom Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radno pravnom statusu i stažu, te opis radnog iskustva u struci od poslodavca.
2. Liječnička potvrda za sposobnost obavljanja rada na visini većoj od 3m prema posebnom propisu
3. Završen program izobrazbe i položeni ispit znanja (teoretski i praktični) za certificiranog montera solarnih fotonaponskih elektrana – ispit se polaže nakon seminara

Ovim programom izobrazbe stječu se teorijska i praktična znanja u trajanju od 40 sati (20 sati teorije i 20 sati praktične nastave)

Nakon odslušanog seminara  dobiva se UVJERENJE O ZAVRŠENOM PROGRAMU IZOBRAZBE i pristupa se polaganju ispita, nakon položenog ispita dobiva se CERTIFIKAT ZA RADOVE POSTAVLJANJA FOTONAPONSKIH SUSTAVA.

Polaznik seminara uz ispunjenu prijavu prilaže i dokumentaciju:

  1. Presliku svjedodžbe ili diplome
  2. presliku potvrde HZZMO o radno-pravnom statusu i stažu ili elektronski zapis o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji HZZMO ili potvrdu o radnom iskustvu u struci
  3. opis radnog iskustva na poslovima u struci
  4. liječničku potvrdu za sposobnost obavljanja rada na visini većoj od tri metra prema posebnom propisu.
CIJENA PROGRAMA SEMINARA: 760,00 €
CIJENA POLAGANJA ISPITA:  240,00 €