ROB-1 ROBOTIKA

ROB-1 ROBOTIKA

 Cilj:

Polaznika seminara naučiti osnovama i zakonitostima robotike.
Osposobiti ga za samostalan rad s s robotom Mitsubishi RV-M1 pomoću upravljačke konzole i programiranjem preko PC-a u COSIROPU i COSIMIRU.

Sadržaj seminara:

  • Uvod u robotiku
  • Upoznavanje s robotom Mitsubishi RV-M1
  • Programiranje robota pomoću upravljačke konzole
  • Komunikacija robota s PC-om
  • Programiranje robota pomoću programskog jezika COSIROP
  • Primjena programa COSIMIR
  • Izrada programa i liste pozicija
  • 3D simulacija

Vježbe:

Svaki sudionik samostalno rješava zadatke na robotskoj stanici.
Programira robot pomoću upravljačke konzole i preko računala s programskim jezikom COSIROP, a programom COSIMIR izvodi 3D simulacije rada robota.

Trajanje: 3 dana (cca 24 š.s.)

Nastavni materijal:

Svaki polaznik dobiva nastavne materijale koji se
sastoje od priručnika, elektroničkih materijala i vježbi rađenih na seminaru.

Podijeli:

Možda će vas zanimati

EP-1 ELEKTROPNEUMATIKA

Cilj:Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektropneumatike i metode elektropneumatskog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog elektropneumatskog sustava. Sadržaj

VIŠE »

EH-1 ELEKTROHIDRAULIKA

Cilj: Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektrohidraulike i metode elektrohidrauličkog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog elektrohidrauličkog sustava.

VIŠE »

PH-1 PROPORCIONALNA HIDRAULIKA

Cilj:Polaznika seminara osposobiti za samostalan rad u praksi pri projektiranju proporcionalnog hidrauličkog sustava. Sadržaj seminara: Signalni tok proporcionalne hidraulike Proporcionalni ventili, dizajn i način rada

VIŠE »

P-1 PNEUMATIKA

Cilj:Na seminaru polaznike se upoznaje s zakonitostima pneumatike i pneumatskog upravljanja. Polaznici nakon ovog seminara samostalno mogu napraviti pneumatske sheme s jednim cilindrom, nacrtati shemu

VIŠE »