3.O

3.o

TEHNIČAR ZA OČNU OPTIKU
BROJ UČIONICE: 9
“A” SMJENA

razrednica

BRANKA DIMIĆ, mag. cin.

PRIJEPODNEVNA SMJENA: 
UTORAK 9:30

POSLIJEPODNEVNA SMJENA: 
UTORAK 17:10

učenika

podjela svjedodžbi

školska godina 2017./2018.

RASPORED SATI I DNEVNE IZMJENE

Pratite izmjene rasporeda sati svaki dan

OGLASNA PLOČA

UDŽBENICI

UDŽBENICI 1. lipnja 2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike…