2.D

2.D

TEHNIČAR ZA ELEKTRONIKU NOVI STRUKOVNI KURIKULUM
BROJ UČIONICE: 0 – 4
“A” SMJENA

razredniK

IVAN GLEDEC, mag.cin.

PRIJEPODNEVNA SMJENA: 
ČETVRTAK 3.SAT (9:10 – 9:55)

POSLIJEPODNEVNA SMJENA: 
PONEDJELJAK 6.SAT (18:00 – 18:45)

učenika

PODJELA SVJEDODŽBI

RASPORED SATI I DNEVNE IZMJENE

Pratite izmjene rasporeda sati svaki dan

OGLASNA PLOČA

UDŽBENICI

UDŽBENICI 1. lipnja 2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike…