2.A

2.A

TEHNIČAR ZA RAČUNALSTVO
BROJ UČIONICE: 0 – 1
“A” SMJENA

razrednica

MARIJA SAMARDŽIJA dipl.kateheta

PRIJEPODNEVNA SMJENA: 
PETAK 2.SAT (8:20 – 9:05)

POSLIJEPODNEVNA SMJENA: 
PETAK 4.SAT (16:20 – 17:05)

učenika

PODJELA SVJEDODŽBI

četvrtak, 5. srpnja 2018. u 10.00 sati – učionica 0-1

RASPORED SATI I DNEVNE IZMJENE

Pratite izmjene rasporeda sati svaki dan

OGLASNA PLOČA

UDŽBENICI

UDŽBENICI 1. lipnja 2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike…