1.D

1. D **

TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU 
BROJ UČIONICE: 1-3
“A” SMJENA

razrednica

BILJANA MIRKOVIĆ BERSAK, prof.

PRIJEPODNEVNA SMJENA: 

POSLIJEPODNEVNA SMJENA: 

 

učenika

POPIS UČENIKA

RASPORED SATI I DNEVNE IZMJENE

Pratite izmjene rasporeda sati svaki dan

OGLASNA PLOČA

RASPORED SATI

RASPOREDI SATI SMJENA A I B satničar Goran Gomaz, dipl. …

UDŽBENICI

UDŽBENICI 1. lipnja 2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike Hrvatske …