1.D

1. d

TEHNIČARI ZA ELEKTRONIKU – NOVI STRUKOVNI KURIKULUM
BROJ UČIONICE: 1-3
“A” SMJENA

razrednica

MIA MARUŠIĆ, mag. educ. philol. germ. et mag. educ. hist. et mag. hist.

PRIJEPODNEVNA SMJENA: 
PONEDJELJAK 3.SAT (9:10 – 9:55)

POSLIJEPODNEVNA SMJENA: 
PONEDJELJAK 7.SAT (18:50 – 19:35)

učenika

PODJELA SVJEDODŽBI

četvrtak, 5. srpnja 2018. u 11.00 sati – učionica 0-1

RASPORED SATI I DNEVNE IZMJENE

Pratite izmjene rasporeda sati svaki dan

OGLASNA PLOČA

UDŽBENICI

UDŽBENICI 1. lipnja 2014. Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta Republike…