PRIJAVNICA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

PRIJAVNICA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

ROKOVI ZA PRIJAVU OBRANE , PREDAJU RADA i OBRANU RADA

Učenica/učenik prijavljuje obranu Školi prijavnicom za obranu koju propisuje Škola i to:
– do 1. travnja 2022., za LJETNI ROK;

Učenica/učenik predaje rad mentoru:
– do 29. travnja 2022., do 12 sati za LJETNI ROK;

ROKOVI ZA OBRANU RADA:
– LJETNI ROK: od 1. lipnja do 10. lipnja 2022. godine;