PRIJAVITE OBRANU ZAVRŠNOG RADA ZA LJETNI ISPITNI ROK!

PRIJAVITE OBRANU ZAVRŠNOG RADA ZA LJETNI ISPITNI ROK!

KLJUČNI ROKOVI ZA PRIJAVU I OBRANU ZAVRŠNOG RADA!

NE PROPUSTITE!

Učenica/učenik prijavljuje obranu Školi prijavnicom za obranu koju propisuje Škola i to:
– do 2. travnja 2024., za LJETNI ROK;

Učenica/učenik predaje rad mentoru:
– do 30. travnja 2024., do 12 sati za LJETNI ROK;

ROKOVI ZA OBRANU RADA:
– ljetni rok: od 3. lipnja do 14. lipnja 2024. godine;

IZDAVANJE SVJEDODŽBI
– za ljetni rok bit će izdane do 10. srpnja 2024. godine 

ZA ISPUNJAVANJE PRIJAVNICE PRIJAVITE SE SVOJIM AAI@EduHr identiteom (skole.hr)