PRIJAVNICA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

PRIJAVNICA ZA OBRANU ZAVRŠNOG RADA

ROKOVI ZA PRIJAVU OBRANE , PREDAJU RADA i OBRANU RADA

Učenica/učenik prijavljuje obranu Školi prijavnicom za obranu koju propisuje Škola i to:
– do 11. srpnja 2022., za JESENSKI ROK;

Učenica/učenik predaje rad mentoru:
– do 7. srpnja 2022., do 12 sati za JESENSKI ROK;

ROKOVI ZA OBRANU RADA:
– JESENSKI ROK: od 22. kolovoza do 25. kolovoza 2022. godine;