POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

OBAVIJEST O ODABIRU PONUDE ZA ORGANIZACIJU ŠKOLSKE EKSKURZIJE 4.A RAZREDNOG ODJELA U ISTRU

Temeljem javnog poziva 3/22 odabrana je ponuda turističke agencije Spektar putovanja.

Dana 28. veljače 2022. otvorene su ponude na javni poziv 3/22 – školska ekskurzija 4.A u Istru, u razdoblju od 21.travnja do 24. travnja 2022. godine.

Povjerenstvo za provedbu javnog poziva i izbor najpovoljnije ponude odabralo je ponude agencije Media Turist i Spektar putovanja, te se iste pozivaju na prezentiranje svojih ponuda na roditeljskom sastanku koji će se održati u srijedu, 9. ožujka 2022. godine u 18.00 u društvenoj prostoriji škole.

Prezentiranje je planirano prema abecednom redu:

Media Turist – 18.10

Spektar putovanja – 18.30

Predsjednica povjerenstva:

Dubravka Bilušić, prof.