POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Poziv za organizaciju višednevne izvanučioničke nastave 04/22 se poništava zbog promjene termina putovanja.