POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

OBAVIJEST O ODABIRU PONUDE ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE 3.A, 3.B, 3.C, 3.D, 3.E, 3.F, 3.G, 3.M, 3.N I 3.O RAZREDNOG ODJELA

Temeljem javnog poziva 6/22 odabrana je ponuda turističke agencije Spektar putovanja.

U utorak, 12. travnja 2022. godine, s početkom u 18.30 sati održat će se roditeljski sastanak za roditelje učenika 3.A, 3.B i 3.C razrednog odjela te s početkom u 19.15 sati za roditelje učenika 3.F, 3.G i 3.N razrednog odjela povodom predstavljanja odabrane ponude Vaše turističke agencije za četverodnevnu školsku ekskurziju na Makarsku rivijeru u Republici Hrvatskoj, planiranu u razdoblju od 18. do 21. rujna 2022. godine.