POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE – 10/2024

POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE – 10/2024

Broj poziva: 10/2024

U četvrtak , 7. ožujka 2023. godine , s početkom u 18.00 sati održat će se roditeljski sastanak za roditelje učenika 1.A ,1.D, 1..E , 1.F, 1.M   i 1.O razrednog odjela povodom predstavljanja odabranih ponuda turističkih agencija za dvodnevnu školsku ekskurziju  u Republiku Italiju  17. i 18.  svibnja 2024. godine .

Predstavnici agencija predstavit će svoje ponude sljedećim redom :

  1. Spektar putovanja d.o.o ( 18,10)
  2. Toptours travel agency (18,25 )