POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE – 06/2024

POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE – 06/2024

Broj poziva: 06/2024

Na roditeljskom sastanku predstavljanje su ponude agencije SperanzaSpektar putovanja za provedbu maturalnog putovanja u Španjolsku i Francusku, održanom 21. 12. 2023u 18.15 sati, većinom glasova roditelji su prihvatili ponudu agencije Spektar putovanja za organizaciju maturalnog putovanja. 

Predsjednica povjerenstva: Sandra Botica, dipl. ing. 

U četvrtak, 21. prosinca 2023. godine, s početkom u 18.15 sati održat će se roditeljski sastanak za roditelje učenika 3.C, 3.D, 3.M, 3.N i 3.O razrednog odjela povodom predstavljanja odabranih ponuda turističkih agencija za sedmodnevnu školsku ekskurziju u Kraljevinu Španjolsku i Republiku Francusku planiranu tijekom rujna 2024. godine. 

Predstavnici agencija predstavit će svoje ponude sljedećim redoslijedom:
  
1.  Spektar Putovanja d.o.o. 18.25
2. Turistička agencija Speranza 18.40

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 
Sandra Botica, dipl. ing.