POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Broj poziva: 06/2023

Na sastanku Povjerenstva za izbor najpovoljnije ponude, održanom 26. siječnja 2023. godine, jednoglasno je izabrana jedina pristigla ponuda, ponuda agencije ˝Spektar putovanja˝, po javnom pozivu broj 06/2023 za dvodnevnu školsku ekskurziju u Talijansku Republiku i posjet zabavnom parku ˝Gardaland˝ u vremenu od 22. travnja do 23. travnja 2023. godine. 

  

Predstavljanje ponude navedene agencije održat će se na skupim roditeljskim sastancima u ponedjeljak, 30. siječnja 2023. godine, s početkom u 18.00 te u 18.30 sati. 

  

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

Sudarshana Roshi, prof.