POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE

Broj poziva: 05/2023

Na roditeljskom sastanku održanom 29.studenoga u 17:00 sati,nakon predstavljanja odabranih agencija, roditelji 2.O, 3.O i 4.O razrednog odjela odlučili su da ćemo na stručnu ekskurziju u Milano putovati sa agenciju Cromatours.

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Verica Stepić

Na sastanku Povjerenstva za izbor najpovoljnije ponude, održanog 24. studenoga 2022. godine, jednoglasno su izabrane ponude agencije ˝Spektar putovanja˝ te agencije “Cromatours” po javnom pozivu broj 05/2023 za stručnu ekskurziju u Milano i posjet sajmu optike MIDO u vremenu od 03. veljače do 04. veljače 2023. godine.

 

Predstavljanje ponuda navedenih agencija biti će na skupom roditeljskom sastanku u utorak, 29. studenoga 2022. godine, s početkom u 17.00 sati.

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA

Verica Stepić