POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE – 04/2024

POZIV ZA ORGANIZACIJU VIŠEDNEVNE IZVANUČIONIČKE NASTAVE – 04/2024

Broj poziva: 04/2024

U petak, 10. studenoga 2023. godine, s početkom u 17.30 sati održat će se roditeljski sastanak za roditelje učenika 1.C, 1.G i 1.N razrednog odjela povodom predstavljanja odabranih ponuda turističkih agencija za trodnevnu školsku ekskurziju u Republiku Austriju i Slovačku Republiku, planiranu tijekom siječnja 2024. godine. 

 

Predstavnici agencija predstavit će svoje ponude sljedećim redoslijedom:  

  1. KA Travel d.o.o. 
  2. Spektar Putovanja d.o.o. 
  3. Vuckovic Travel Collections j.d.o.o. 

 

PREDSJEDNICA POVJERENSTVA 

Sudarshana Roshi, prof.