PH-1 PROPORCIONALNA HIDRAULIKA

PH-1 PROPORCIONALNA HIDRAULIKA

Cilj:

Polaznika seminara osposobiti za samostalan rad u praksi pri projektiranju proporcionalnog hidrauličkog sustava.

Sadržaj seminara:

  • Signalni tok proporcionalne hidraulike
  • Proporcionalni ventili, dizajn i način rada
  • Proporcionalni. el. magnet za regulaciju sile na kotvi
  • Proporcionalni. el. magnet za regulaciju hoda kotve
  • Elektroničko pojačalo
  • Proporcionalni razvodnik
  • Primjeri iz prakse

Vježbe:

Svaki sudionik samostalno rješava zadatke iz prakse, spaja električne komponente i hidrauličke proporcionalne ventile na didaktičkom ispitnom stolu i pušta sustav u rad.

Trajanje: 3 dana (cca 24 š.s.)

Nastavni materijal:

Svaki polaznik dobiva nastavne materijale koji se sastoje od priručnika, elektroničkih materijala i vježbi rađenih na seminaru.

Podijeli:

Možda će vas zanimati

EP-1 ELEKTROPNEUMATIKA

Cilj:Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektropneumatike i metode elektropneumatskog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog elektropneumatskog sustava. Sadržaj

VIŠE »

EH-1 ELEKTROHIDRAULIKA

Cilj: Polaznika seminara naučiti osnovne zakonitosti elektrohidraulike i metode elektrohidrauličkog upravljanja. Osposobiti ga za samostalan rad u praksi pri projektiranju i održavanju složenog elektrohidrauličkog sustava.

VIŠE »

P-1 PNEUMATIKA

Cilj:Na seminaru polaznike se upoznaje s zakonitostima pneumatike i pneumatskog upravljanja. Polaznici nakon ovog seminara samostalno mogu napraviti pneumatske sheme s jednim cilindrom, nacrtati shemu

VIŠE »

PET-1 PROCESNA TEHNIKA 1

Cilj: Polaznika seminara naučiti osnovama i zakonitostima procesne tehnike. Osposobiti ga za samostalan rad s crpkama regulatorima, ventilima, grijačima i senzorima u procesnom sustavu. Sadržaj

VIŠE »